Nieuw huis voor weduwe Julious

13-02-2019In het noorden van Oeganda bevinden zich enorm grote vluchtelingenkampen. Hier vangt de Oegandese regering mensen op die uit Zuid-Soedan zijn gevlucht voor oorlogsgeweld en hongersnoden. Een Zuid-Soedanese partnerorganisatie van Stichting HVC moest ook vluchten. Onder hen veel kinderen, maar ook diverse dominees en hun gezinnen. In het Pagirinya vluchtelingenkamp in Oeganda bouwen zij, met hulp van Stichting HVC, een nieuw leven op. Eén van de gevluchte dominees was dominee Julious. De dominee was al enige tijd ziek, maar na zijn aankomst in het vluchtelingenkamp werd hij steeds zieker. Eind 2017 overleed dominee Julious aan de gevolgen van leukemie. Zijn vrouw en vier kinderen stonden er plotseling alleen voor.

Woningnood 

Na het overlijden van haar man, werd de situatie voor de weduwe van dominee Julious nijpend. Ze woonde met haar kinderen in een geïmproviseerd hutje. De muren waren gemaakt van modder en takken, terwijl een plastic zeil het dak vormde. Het dak lekte en de muren brokkelden weg door regen. De hevige buien tijdens het regenseizoen dreigden het huisje volledig weg te spoelen. Ook bood het huisje geen bescherming tegen slangen en andere dieren. De situatie werd te gevaarlijk voor de kinderen om bij hun moeder te blijven. Noodgedwongen verbleven de kinderen ergens anders in het vluchtelingenkamp.

Vertrouwen op een goede God

Ondanks haar verdriet over het missen van haar man en ondanks haar omstandigheden, bleef de weduwe getuigen van een goede God. Ze bleef dankbaar voor de dingen die ze wél had. In haar verdrukking bleef deze vrouw opzien naar de Heere. Stichting HVC had het voorrecht om deze vrouw te mogen helpen. Dankzij uw giften kon een stenen huisvesting worden gerealiseerd. Daarmee mogen wij gehoor geven aan de Bijbelse opdracht om te zorgen voor weduwen en wezen. Deze vrouw en haar kinderen mochten merken dat er mensen als vrienden voor haar klaar stonden in tijden van verdrukking.

Sinds bijna een jaar groeit de groep mensen die als Vrienden in verdrukking klaarstaan voor christenen die onverwacht in de problemen komen. Met een zelfgekozen maandelijks bedrag zorgt een Vriend er voor dat Stichting HVC direct hulp kan bieden wanneer dit nodig is. Wilt u klaar staan voor mensen zoals de weduwe van dominee Julious? Bepaal dan zelf hoeveel steun u geeft en word Vriend in verdrukking! Lees meer over Vrienden in verdrukking >
Word Vriend in verdrukking!
Uw gegevens:
Ik word een Vriend in verdrukking en steun vervolgde christenen (aanvinken wat van toepassing is)
Ik machtig hierbij Stichting HVC om het opgegeven bedrag maandelijks van mijn rekening af te schrijven tot wederopzegging.