Nieuwe fietsen voor vier dominees in Orissa, India!

18-12-2017In de staat Orissa in India, waar sinds 2008 openlijk agressie is tegen christenen, heerst nog steeds een vijandige sfeer. De christenen die hier wonen hebben het niet gemakkelijk. Hen is nagenoeg alles afgepakt en het leven wordt hen zeer moeilijk gemaakt. Ze zijn ook hun huizen kwijtgeraakt. Daardoor zijn ze gedwongen hutjes te huren. Door de voortdurende verdrukking en bedreigingen leven deze mensen in armoede. Maar ze blijven de Heere trouw en verkondigen het Evangelie met vrijmoedigheid.

Vier dominees, waaronder ds. Biswadas Lima, kregen een gloednieuwe fiets! Ze zijn er erg blij mee, want lopend zijn ze kwetsbaarder en met de fiets verplaatsen zij zich sneller.

Elke dominee ontving ook een deken i.v.m. de kou, die in deze regio in de komende maanden de mensen in de onverwarmde hutjes zal teisteren. De vrouwen van de dominees kregen elk een nieuwe 'saree'. Deze geschenken zijn zeer waardevol voor deze broeders en zusters in verdrukking!

Deze ondersteuning ontvingen de dominees dankzij uw giften aan ons project Steun een Zaaier. Hartelijk dank!
Doneer nu:
Uw adres:
Ik machtig hierbij Stichting HVC om het opgegeven bedrag van mijn rekening af te schrijven tot wederopzegging.