Reisverslag Oeganda: "Als alles om je heen wegvalt, dan blijft alleen God over."

15-12-2016‘Het vluchtelingenkamp is gelegen op zes uur rijafstand van de Oegandese hoofdstad Kampala. Eenmaal aangekomen werden we hartelijk verwelkomd. Het is wonderbaarlijk hoe de vluchtelingen ook in deze situatie enorm gastvrij zijn en goed voor ons zorgen.’, vertelt Jan Dirk. HVC steunt al jaren een kerkelijk centrum en weeshuis in Loa, Zuid-Soedan. De weeskinderen, weduwen en begeleiders zijn in september te voet naar de grens gevlucht, een barre tocht van bijna 40 kilometer.

Sinds de aankomst in het vluchtelingenkamp is het aantal opgenomen weeskinderen toegenomen van 32 naar 68. Van Nifterik vertelt: ‘Een meisje dat met haar moeder vluchtte is inmiddels wees, haar moeder stierf na ziekte in de armen van haar 7-jarige dochter. Het meisje is opgenomen door het project dat wij ondersteunen, er wordt nu goed voor haar gezorgd.’

In het vluchtelingenkamp is genoeg voedselvoorraad, maar de prijzen zijn enorm hoog. ‘De voedselvoorzieningen schieten tekort, de VN verstrekt maar 5 kilo bonen per persoon per maand, soms zelfs een hele maand niets. Dat is geen leefbare situatie. We hebben tijdens ons bezoek weer een goede voorraad voor ons project kunnen inkopen.’, aldus Jan Dirk. De kinderen krijgen goed te eten: bonen, maïspap, cassave en rijst.

De meeste kinderen kunnen naar school in het vluchtelingenkamp, maar de kosten liggen hoog. Jan Dirk: ‘In februari start het nieuwe schooljaar. We zouden graag zien dat alle kinderen naar school kunnen gaan. De kans dat de kinderen hier nog een aantal jaar zijn is groot, daarom kan hun scholing niet stil staan. Juist nu moeten ze ook de kans krijgen om zich te blijven ontwikkelen en te leren.’

Er is genoeg water op het kamp en de sanitaire voorzieningen zijn aanwezig, zij het in beperkte mate. Juist in een vluchtelingenkamp is hygiëne erg belangrijk, er wordt overal gewaarschuwd voor besmetting met cholera.

De betrokkenen bij het project hebben een groot vertrouwen op God. Elke avond komen ze bij elkaar om voor God te zingen en Zijn Woord te lezen. ‘Het vertrouwen op God is bijzonder en raakt me’, vertelt Van Nifterik. ‘Een van de mannen die ik sprak wist het erg treffend te verwoorden: “Als alles om je heen wegvalt, dan blijft alleen God over”. Dat is om stil van te worden. Ik bid dat deze vluchtelingen het vertrouwen in de Heere mogen vasthouden’.

HVC wil deze vluchtelingen juist in deze benauwde situatie steunen. Uw gebed wordt gevraagd voor deze broeders en zusters. Natuurlijk is er ook geld nodig om te voorzien in voedsel, huisvesting en onderwijs. Uw hulp is onmisbaar. 
Doneer nu:
Uw adres:
Ik machtig hierbij Stichting HVC om het opgegeven bedrag van mijn rekening af te schrijven tot wederopzegging.