School in Seje uitgebreid

21-02-2018Het schooltje dat HVC steunt in het vluchtelingenkamp in Seje (Noord-Irak) kon aanzienlijk worden uitgebreid. Naast uitbreiding van de lokalen voor reguliere lessen is er nu ook plaats voor groepsactiviteiten.

De school is in samenwerking met de lokale kerken opgezet en biedt plek aan de kinderen van de allerarmste vluchtelingen, waaronder veel Jezidi’s. Naast de reguliere lessen zoals Engels, wordt er ook Bijbels onderwijs gegeven.

Veel Iraakse kinderen wonen al jaren lang in de vluchtelingenkampen. Juist in deze periode van hun jonge leven is persoonlijke ontwikkeling belangrijk. Er is veel vraag naar goed onderwijs, maar er zijn in de wijde omtrek maar enkele scholen en daar is veel te weinig capaciteit om alle kinderen toe te kunnen laten. HVC steunt de scholen van harte, mede omdat een zinvolle dagbesteding afleiding biedt van de dagelijkse problemen waar deze jongens en meisjes mee kampen.

Dankzij betrokken Nederlandse donateurs kon de school worden uitgebreid met een gemeenschappelijke ruimte en extra lesruimtes. In de grote tent worden ook activiteiten georganiseerd voor kinderen en jongeren. Namens alle schoolkinderen uit Seje brengen we u hun hartelijke dank over voor uw betrokkenheid!