Voortgang bouw Fatherhouse

12-02-2018In Nepal ondersteunt HVC onder andere twee kindertehuizen. In het Fatherhouse Kathmandu, één van de twee kindertehuizen, worden 21 straatkinderen opgevangen. Naast onderdak, voedsel en scholing ontvangen zij de broodnodige liefde en aandacht van het beheerdersechtpaar Thomas.

Na de hevige aardbeving in april 2015 werd het gebouw waar de kinderen wonen officieel afgekeurd. De Nepalese Child Welfare Council heeft opdracht gegeven om dit gebouw te verlaten zodra een andere locatie is gevonden. Dankzij sponsoren is het nu mogelijk om een nieuw tehuis te bouwen in de wijk Lalitpur. Het is de bedoeling dat ook de kerk en de Bijbelschool op deze locatie worden gevestigd.

Vanuit de overheid is de bouw behoorlijk tegengewerkt, waardoor de plannen flinke vertraging hebben opgelopen. Christelijke instellingen krijgen momenteel in Nepal te maken met strenge regelgeving. Na een lange periode van overleg en het steeds opnieuw aanpassen van bouwtekeningen, werd het plan uiteindelijk goedgekeurd. In 2017 is een stuk grond aangekocht en is de bouw begonnen. Begin 2018 hopen de kinderen te verhuizen naar hun nieuwe onderkomen!

Lees meer over het werk van Stichting HVC in Nepal >
Doneer nu:
Uw adres:
Ik machtig hierbij Stichting HVC om het opgegeven bedrag van mijn rekening af te schrijven tot wederopzegging.