Wisseling HVC-bestuur en directie

01-01-2016Met ingang van 1 januari 2016 heeft Gerrit den Hollander (links) zijn voorzittershamer overgedragen aan oud-directeur Jan Bor. Met zijn eigen no-nonsense aanpak heeft Den Hollander negen jaar de hamer gehanteerd en op voortvarende wijze leiding gegeven aan het bestuur en de stichting. Op de vrijwilligersbijeenkomst op 29 december jl. in Giessenburg werd hij door bestuur, team en vrijwilligers hartelijk bedankt.

Tijdens de bijeenkomst werd Jan Bor als nieuwe voorzitter benoemd en Jan Dirk van Nifterik in zijn plaats geïnstalleerd als directeur. Den Hollander blijft betrokken als algemeen bestuurslid, evenals bestuurslid Adriaan van der Ham. De overige taken werden herverdeeld: Abwin Luteijn vervult de functie van penningmeester en Hans Bijl de rol van secretaris.