Bangladesh

Het Zuid-Aziatische land Bangladesh telt ruim 150 miljoen inwoners. Bangladesh is niet alleen één van de dichtstbevolkte landen ter wereld, het is ook één van de armste landen. Bijna 90% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. De belangrijkste religie in Bangladesh is de islam; ruim 85% van de inwoners is moslim.

De positie van christenen in Bangladesh
Christenen hebben het niet gemakkelijk in dit land. Hoewel christenen vrij samen kunnen komen, is de angst voor aanslagen diep geworteld. Moslims die zich bekeren tot het christendom worden meestal uit de familie verstoten, komen terecht in een sociaal isolement en raken inkomsten en bezittingen kwijt. Ook bedreigingen en geweld tegen christenen komen voor. Armoede, geweld, corruptie, misstanden; goed nieuws uit Bangladesh is schaars.

Rohingya op de vlucht
In Bangladesh focust Stichting HVC zich op hulp aan Rohingya. In 2017 werd het wereldnieuws: de grote stroom Rohingya vluchtelingen uit Myanmar naar Bangladesh. De Rohingya is een groep van enkele miljoenen mensen die feitelijk stateloos zijn. Het grootste deel leeft in Myanmar, waar ze grof geweld, uitbuiting en verkrachtingen te verduren krijgen. Er is sprake van etnische zuiveringen. Vanwege het grote geweld zoeken veel Rohingya een goed heenkomen in buurland Bangladesh. Daar worden ze ondergebracht in vluchtelingenkampen. De omstandigheden in de kampen zijn vreselijk. De Rohingya worden nauwelijks als mensen erkend.

Evangelisatie onder de Rohingya
De Rohingya worden gezien als een bevolkingsgroep met een etnische moslimachtergrond. Enkele Bengalese dominees, die zelf ook een moslimachtergrond hebben, startten enkele jaren geleden met evangelisatie onder de Rohingya. Wat onmogelijk leek, dat doet de Heere God: enkele van de vluchtelingen zijn tot geloof gekomen! Nu evangeliseren ze zelf, waardoor kleine christelijke gemeenschappen zijn ontstaan in de vluchtelingenkampen. De mensen hebben hoop in een uitzichtloze situatie!

Stichting HVC helpt de Rohingya
De problemen van de Rohingya in de vluchtelingenkampen zijn groot. Armoede, honger en ziekten zijn de grootste bedreigingen. Hierbij is de kleine groep christenen extra kwetsbaar vanwege sociale groepsdruk door moslims. Ook zijn er te weinig scholen in de vluchtelingenkampen, waardoor veel kinderen in de belangrijkste periode van hun leven, onderwijs moeten missen. Stichting HVC is een programma gestart om deze christen-Rohingya te helpen en bemoedigen.

Hoop
Helpt u mee? Steun de Rohingya met uw gift en uw gebed!
Doneer nu:
Uw adres:
Ik machtig hierbij Stichting HVC om het opgegeven bedrag van mijn rekening af te schrijven tot wederopzegging.

Het laatste nieuws

Voedselhulp voor de armsten op afgelegen plekken in India 18-06-2020 | Al meer dan 3500 voedselpakketten voor vervolgde christenen Op dit moment vinden nog eens 1368 voedselpakketten hun weg naar vervolgde christenen, wat het totaal van de voedselhulpactie op meer dan 3500 pakketten brengt. De voedselhulp is hard nodig, want de hongersnood houdt aan! Lees meer > Dankzij uw giften hebben honderden families te eten 09-04-2020 | HVC voedselhulpactie uitgebreid naar India en Bangladesh Dankzij uw giften hebben inmiddels enkele honderden gezinnen in Pakistan een voedselpakket gekregen, waarmee ze een maand vooruit kunnen. HVC heeft de voedselhulpactie uitgebreid naar de eveneens zwaar getroffen christenen in India en Bangladesh. Lees meer >
HVC Journaal #9 01-04-2020 | HVC Journaal: aanval op christenen in Bangladesh - nood door het coronavirus (video) In januari werd een groep christelijke Rohingya in het vluchtelingenkamp in Bangladesh aangevallen. Hoe is het nu met hen? Is er nieuws over evangelist Taher? Verder: het coronavirus heeft grote gevolgen wereldwijd, ook voor de vervolgde kerk. Bekijk dit HVC Journaal >
Eén van de gewonde Rohingya evangelisten na de nachtelijke aanval met kapmessen 27-03-2020 | Perspectief voor de Rohingya Recent werden evangelisten uit het HVC-programma Steun een Evangelist aangevallen. De christelijke nieuwswebsite CIP.nl interviewde HVC-projectleider Herman Meijer over de situatie van de christelijke Rohingya in Bangladesh. Lees het interview >
Het christelijk centrum in aanbouw op een veilige locatie 24-02-2020 | Een veilige plek voor Rohingya om samen te komen Op een veilige plek vlakbij het vluchtelingkamp wil HVC een christelijk centrum realiseren voor de christelijke Rohingya en lokale Bengalese christenen. Hier kunnen onder meer huisgemeenten veilig samenkomen, evangelisten worden opgeleid en er kan Bijbelles worden gegeven. Lees meer > Evangelist Taher 03-02-2020 | Christenen gewond en vermist in Rohingya vluchtelingenkamp In de nacht van maandag 27 januari zijn ruim vijftien christelijke gezinnen in het Rohingya vluchtelingkamp met kapmessen aangevallen. Update: onduidelijkheid over het lot van evangelist Taher, dochter (14) nog steeds vermist. Lees meer >
06-06-2019 | Aanval op christenen in Rohingya kamp Steeds vaker wordt de zeer kleine christelijke Rohingya minderheid aangevallen en bedreigd. Begin april werd in één van de 32 vluchtelingenkampen een christelijk gezin aangevallen en een kerkgenoot neergestoken. Lees meer > 26-03-2019 | Vrijdag start de HVC Regiotour 2019! Vanaf vrijdag a.s. start de HVC Regiotour 2019! Als eerste regio is de Betuwe aan de beurt, als dominee Mabud uit Bangladesh vrijdagavond zijn verhaal vertelt in Kesteren. Wat is de HVC Regiotour en wat vinden andere bezoekers er van? Lees meer >
Ds. Mabud uit Bangladesh (spreker HVC Regiotour 2019) 18-03-2019 | Buitenlandse gastspreker HVC Regiotour 2019 bekend De spreker tijdens de HVC Regiotour 2019 komt uit Bangladesh. Dominee Mabud is een ex-moslim, afkomstig uit een grote moslimfamilie uit een hogere klasse. Tijdens de tournee van Stichting HVC vertelt hij hoe God hem riep voor het werk in Zijn Koninkrijk. Lees meer >
Rohingya vluchtelingen weigeren terug te keren naar Myanmar 15-02-2019 | Rohingya vluchtelingen weigeren terug te keren naar Myanmar Enkele maanden geleden sloten Myanmar en Bangladesh een deal. Het boeddhistische Myanmar is bereid de Rohingya bevolking weer op te nemen binnen haar landsgrenzen. Toch weigeren de Rohingya terug te keren. Men vertrouwt de overheid van Myanmar niet. Lees meer >
13-12-2018 | Wat zijn MBB's? De zogenoemde MBB's is een groep christenen die extra kwetsbaar is, omdat zij door hun oorspronkelijke sociale omgeving worden gezien als 'afvalligen'. Stichting HVC werkt samen met lokale organisaties om MBB's te ondersteunen. Lees meer > Rohingya kinderen kunnen voor het eerst naar school 05-12-2018 | Hoe verloopt de hulp aan de Rohingya in Bangladesh? Er komt een stroom aan goede en slechte nieuwsberichten vanuit Bangladesh. De regeringen van Bangladesh en Myanmar overleggen voortdurend over een plek waar de Rohingya mogen verblijven, maar echt welkom zijn ze nergens. Stichting HVC blijft hulp bieden aan deze verstoten bevolkingsgroep en wil het Evangelie blijven verkondigen. Lees meer >
HVC Journaal 2 03-12-2018 | HVC Journaal #2: het laatste nieuws (video) Bekijk het nieuwste HVC Journaal! Via de HVC Journaals blijft u op de hoogte van het laatste nieuws uit de wereldwijde Kerk. De tweede aflevering brengt u in drie-en-een-halve minuut op de hoogte van het laatste nieuws uit de wereldwijde Kerk. Bekijk de video > Rohingya kinderen in één van de thuisscholen 23-08-2018 | Dringend meer scholen voor Rohingya kinderen nodig Er is op dit moment een groot gebrek aan scholen voor de Rohingya kinderen in de vluchtelingenkampen in Bangladesh. Een half miljoen minderjarige Rohingyavluchtelingen in Bangladesh lopen het gevaar een 'verloren generatie' te worden. Stichting HVC is gestart met het opzetten van scholen voor de Rohingya kinderen. Lees meer >
Bijbelcursus voor Rohingya christenen in een hutje in het vluchtelingenkamp 17-05-2018 | Bijbels onderwijs in Bangladesh Een Bijbelcursus voor beginnende gelovigen in het Rohingya vluchtelingenkamp in Bangladesh; het leek eerst niet haalbaar. Maar eind februari ging de eerste groep met 16 deelnemers van start! Hiervoor was eerst toestemming van de politie nodig. Lees meer >
Dominee Abidan samen met collega's in het trainingscentrum voor dominees in Barisal (Bangladesh) 10-05-2018 | Gevangen dominee vergeet het Evangelie te delen met medegevangenen "Toen ik eenmaal vrij was, bedacht ik me dat ik vergeten was om met mijn medegevangenen het Evangelie te delen. Dat was heel dom van mij, ik was vooral heel erg op mezelf gericht. De volgende keer hoop ik daar wel aan te denken!” Onze vervolgde broeders en zusters in Bangladesh weten vooraf dat ze worden bedreigd en gevangen gezet. Lees het verhaal van dominee Abidan >
Rohingya kinderen dolgelukkig met hun schoolmaterialen 17-04-2018 | Een Paasfeest om aan terug te denken Uit diverse landen bereikten ons foto’s van christenen die Pasen vieren in samenkomsten en tijdens activiteiten. Twee van de verhalen van Pasen willen wij graag met u delen. Lees meer > Bengaalse shemai 20-03-2018 | Deel tijdens Pasen het Evangelie met duizenden Rohingya vluchtelingen! Liefde en dienstbaarheid maken hét verschil onder duizenden Rohingya vluchtelingen. Helpt u Stichting HVC om tijdens het Paasfeest het Evangelie te delen in Bangladesh? Lees meer >
Kinderen verzamelen hout 24-01-2018 | Goed nieuws uit Bangladesh… In november 2017 reisde HVC-projectleider Bart Moret naar Bangladesh. Bangladesh is het nieuwste projectland waar Stichting HVC hulp biedt. Daar ontmoette hij onder meer Rohingya vluchtelingen. Deze mensen leven onder zware omstandigheden en zijn nergens welkom. Bart vertelt en neemt ons mee in wat hij heeft beleefd.