Bangladesh

Het Zuid-Aziatische land Bangladesh telt ruim 150 miljoen inwoners. Bangladesh is niet alleen één van de dichtstbevolkte landen ter wereld, het is ook één van de armste landen. Bijna 90% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. De belangrijkste religie in Bangladesh is de islam; ruim 85% van de inwoners is moslim.

De positie van christenen in Bangladesh
Christenen hebben het niet gemakkelijk in dit land. Hoewel christenen vrij samen kunnen komen, is de angst voor aanslagen diep geworteld. Moslims die zich bekeren tot het christendom worden meestal uit de familie verstoten, komen terecht in een sociaal isolement en raken inkomsten en bezittingen kwijt. Ook bedreigingen en geweld tegen christenen komen voor. Armoede, geweld, corruptie, misstanden; goed nieuws uit Bangladesh is schaars.

Rohingya op de vlucht
In Bangladesh focust Stichting HVC zich op hulp aan Rohingya. In 2017 werd het wereldnieuws: de grote stroom Rohingya vluchtelingen uit Myanmar naar Bangladesh. De Rohingya is een groep van enkele miljoenen mensen die feitelijk stateloos zijn. Het grootste deel leeft in Myanmar, waar ze grof geweld, uitbuiting en verkrachtingen te verduren krijgen. Er is sprake van etnische zuiveringen. Vanwege het grote geweld zoeken veel Rohingya een goed heenkomen in buurland Bangladesh. Daar worden ze ondergebracht in vluchtelingenkampen. De omstandigheden in de kampen zijn vreselijk. De Rohingya worden nauwelijks als mensen erkend.

Evangelisatie onder de Rohingya
De Rohingya worden gezien als een bevolkingsgroep met een etnische moslimachtergrond. Enkele Bengalese dominees, die zelf ook een moslimachtergrond hebben, startten enkele jaren geleden met evangelisatie onder de Rohingya. Wat onmogelijk leek, dat doet de Heere God: enkele van de vluchtelingen zijn tot geloof gekomen! Nu evangeliseren ze zelf, waardoor kleine christelijke gemeenschappen zijn ontstaan in de vluchtelingenkampen. De mensen hebben hoop in een uitzichtloze situatie!

Stichting HVC helpt de Rohingya
De problemen van de Rohingya in de vluchtelingenkampen zijn groot. Armoede, honger en ziekten zijn de grootste bedreigingen. Hierbij is de kleine groep christenen extra kwetsbaar vanwege sociale groepsdruk door moslims. Ook zijn er te weinig scholen in de vluchtelingenkampen, waardoor veel kinderen in de belangrijkste periode van hun leven, onderwijs moeten missen. Stichting HVC is een programma gestart om deze christen-Rohingya te helpen en bemoedigen.

Hoop
Helpt u mee? Steun de Rohingya met uw gift en uw gebed!
Online doneren:
Uw gegevens:
Uw adres:
Ik machtig hierbij Stichting HVC om het opgegeven bedrag van mijn rekening af te schrijven tot wederopzegging.