Brazilië

Brazilië heeft het hoogste percentage straatkinderen ter wereld. Ze worden volledig aan hun lot overgelaten. Volgens het Braziliaanse instituut voor geografie en statistiek leven er meer dan 11,4 miljoen inwoners in extreme armoede. 

Evangelisatie in de sloppenwijken 
De projectleiders van dit project zijn het echtpaar Lieke & Magno van Genderen-Ribeiro. Lieke werkt sinds 2008 in diverse favela's (sloppenwijken) in Rio de Janeiro. Als pedagoge zet ze zich in voor kleuters, kinderen, jongeren en hun moeders in de sloppenwijk Borel. In december 2011 trouwde ze met Magno Ribeiro. Ook hij werkt als vrijwilliger in Borel, vooral onder jongens van 8-24 jaar. Hier heeft hij bijvoorbeeld een voetbalproject. Samen laten Lieke en Magno het Licht van het Evangelie schijnen in Borel. Kinderen, jongeren en moeders krijgen hoop voor de toekomst. Al verschillende jongens van het voetbalproject zijn tot geloof in de Heere Jezus gekomen.

Zonder uw betrokkenheid en financiële ondersteuning kunnen zij dit vrijwilligerswerk in Brazilië niet doen. Voor 2000 euro per maand zijn zij in staat dit bijzondere werk in deze sloppenwijk te blijven doen. Helpt u hieraan mee?  
Doneer nu:
Uw adres:
Ik machtig hierbij Stichting HVC om het opgegeven bedrag van mijn rekening af te schrijven tot wederopzegging.