China

Hoewel het lijkt of in China het christendom oogluikend wordt toegestaan, zijn er veel provincies waar ernstige christenvervolging plaatsvindt. Momenteel vinden er veel aanvallen op en vernielingen van kerken plaats. Vanuit China komen de berichten dat de overheid ernaar streeft dat binnen 10 jaar alle kerken hun deuren moeten sluiten.

Lectuur- en Bijbelverspreiding
Stichting HVC zet zich in voor christenen en de christelijke kerk in China. Omdat de vervolging steeds meer toeneemt, blijft HVC de mogelijkheden om het Evangelie in dit land te verspreiden onderzoeken.

Het is heel belangrijk om te blijven bidden voor China en de christenen in dit land. 
Online doneren:
Uw gegevens:
Uw adres:
Ik machtig hierbij Stichting HVC om het opgegeven bedrag van mijn rekening af te schrijven tot wederopzegging.