China

China. Een ongelofelijk groot land. 1,4 miljard mensen bevolken dit stukje aarde. Het wakker worden van deze reus gaat snel. Economisch gaat het China de laatste decennia voor de wind. China is een wereldmacht aan het worden waar alle landen rekening mee moeten houden. Het leger van China wordt steeds sterker en steeds geavanceerder. Als je kijkt naar de afgelopen tientallen jaren van China, lijkt het één groot succesverhaal. Bijna alles lukt. Met de nadruk op bijna. Het christendom onder de duim krijgen, is de afgelopen decennia in China ook geprobeerd, maar daarin is China gelukkig niet geslaagd.

De eerste zendelingen bereikten China vele eeuwen geleden. Sindsdien is er een kleine Chinese christelijke minderheid. Sinds de 19e eeuw zijn er meerdere grote zendingsbewegingen vanuit het Westen naar China geweest. Veel Chinezen komen tot geloof. De Kerk groeit, tegen de verdrukking en spanningen in. Er ontstaan kleine gemeenten. Dan komt Mao Zedong aan de macht. Verschrikkelijke vervolging breekt los. Miljoenen doden vallen tijdens deze ‘culturele revolutie’, onder hen vele duizenden christenen. Alles wordt in het werk gesteld om het christendom in China voorgoed uit te roeien.

Van een afstand bekeken lijkt dit de situatie te zijn in de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw. Westerse zendelingen zijn verdreven, kerken gesloten en christenen gevangen gezet in strafkampen, waar velen van hen sterven. Het tegenovergestelde is echter waar. De ondergrondse Kerk is tijdens de regering van Mao gegroeid. Tegen de verdrukking in.

De afgelopen twintig jaar keerde het tij. Christenen in China kregen langzaam meer vrijheden. De ondergrondse Kerk durfde stapje voor stapje bovengronds te komen. Deze huiskerken blijken samen miljoenen leden te hebben. Deze christenen hebben het Evangelie, vaak met gevaar voor hun eigen leven, van dorpje naar dorpje en van stad naar stad gebracht. Jarenlang gingen westerse zendelingen naar China, toen zij verdreven werden, nam de Chinese kerk het evangelisatiewerk over.

De situatie voor christenen in China werd de afgelopen twee jaar echter weer moeilijker. Zo moesten veel kerken in 2018 het kruis van hun gebouw verwijderen. Ook werden er kruizen in brand gestoken. Christenen maken zich zorgen. Wat wacht hen de komende jaren?

Evangelisatie

Stichting HVC zet zich in voor christenen en de christelijke kerk in China. Omdat de vervolging steeds meer toeneemt, blijft HVC de mogelijkheden om het Evangelie in dit land te verspreiden onderzoeken.

Het is heel belangrijk om te blijven bidden voor China en de christenen in dit land. Bidt u mee?
Doneer nu:
Uw adres:
Ik machtig hierbij Stichting HVC om het opgegeven bedrag van mijn rekening af te schrijven tot wederopzegging.