Gambia

Op het meest westelijke puntje van Afrika aan de Atlantische Oceaan ligt Gambia. Het land is kenmerkend smal en lang; het is een strook van ongeveer 320 kilometer lang en maar enkele tientallen kilometer breed, met in het midden de de Gambia-rivier. Op de kuststreek na wordt Gambia geheel omsloten door Senegal. Het is het kleinste land op het vaste land van Afrika. Sinds 1965 is Gambia onafhankelijk van het Britse koninkrijk. De ongeveer 1,7 miljoen inwoners van Gambia behoren tot de armsten van Afrika. 

Christendom in Gambia

Ongeveer 90 procent van de inwoners van Gambia is moslim en 5 tot 8 procent is christen. De christelijke gemeenschap bestaat uit circa 50 duizend rooms-katholieken en tienduizend protestanten. Gambia staat bekend als een land met een voor Afrikaanse begrippen relatief grote godsdienstvrijheid. Vriendschappen tussen moslims en christenen komen veel voor. Vanuit de overheid is er geen sprake van vervolging, maar in de familiesfeer heerst vaak wel een taboe op andere godsdiensten dan de islam. Er zijn veel schrijnende voorbeelden van christenen die vervolging en verdrukking ervaren vanuit de familiekring. Zoals het geval van Modou, een moslim van de Fulastam, die tot geloof kwam. Zijn familie nam uit wraak zijn huis, vrouw en kinderen af. Ook gebeurt het niet zelden dat kinderen en vrouwen letterlijk op straat gezet worden nadat zij tot geloof zijn gekomen. Vervolgde en verdrukte christenen kunnen in Gambia wel rechtshulp krijgen, maar geen onderdak. Een groeiend aantal moslims bekeert zich tot het christendom, wat leidt tot een urgente hulpvraag uit Gambia.

Opvanghuis en beroepsopleidingen

De lokale evangelist Arnest B. Jassey is initiatiefnemer van de Gambiaanse stichting Christian Care Foundation The Gambia (CCFG). De stichting heeft als doel het evangelie verder te verspreiden in Gambia. Het aantal christenen in Gambia neemt duidelijk toe. CCFG wil vervolgde christenen geestelijke en praktische ondersteuning geven door hen een veilig onderkomen te bieden in een opvanghuis. In dit opvanghuis is ruimte voor individuen maar ook voor gezinnen, bijvoorbeeld voor een weduwe met kinderen die verstoten wordt door de familie van haar man. Bij het opvanghuis zal een kapel gebouwd worden voor gebed en Bijbelstudie. CCFG wil daarnaast ook beroepsopleidingen aanbieden. Mensen worden zo voorbereid om weer zelfstandig een plek in de maatschappij in te nemen. Samen met zijn (aanstaande) vrouw Andrea heeft evangelist Jassey de dagelijkse leiding over het evangelisatieproject.

HVC werkgroep CCF The Gambia

CCFG krijgt uit Nederland ondersteuning van Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC). Stichting HVC is actief in gebieden waar het belijden van Christus onderdrukking, armoede en afwijzing tot gevolg heeft. De HVC werkgroep CCF The Gambia organiseert acties en activiteiten om het project in Gambia te promoten en fondsen te werven voor het werk van evangelist Jassey. Het doel van elk project is dat het zich op termijn volledig zelfstandig kan redden.

Wilt u dit werk in Gambia ondersteunen? Dat kan op twee manieren. U kunt er voor kiezen dat uw bijdrage wordt besteed aan evangelisatieactiviteiten, door middel van het onderhouden van evangelistenechtpaar Arnest en Andrea Jassey. Ook kunt u er voor kiezen om uw gift te laten gebruiken voor de realisatie van compound. U gift kunt u geven door middel van het formulier op deze pagina, maar u kunt uw gift ook per bank overmaken. Vermeld in de omschrijving dan uw keuze: 'Evangelisatie-echtpaar Jassey projectnummer 8013' of 'Realisatie compound projectnummer 8012'
Doneer nu:
Uw adres:
Ik machtig hierbij Stichting HVC om het opgegeven bedrag van mijn rekening af te schrijven tot wederopzegging.

Het laatste nieuws

Christenen bidden samen voor de grondwet van Gambia 23-09-2020 | Herziening grondwet Gambia gaat niet door Gisteren werd bekend dat het voorstel voor een nieuwe grondwet in Gambia het niet gehaald heeft. Het stemt met name de christenen in Gambia tot grote dankbaarheid. Lees meer > Gebedsbijeenkomst voor de grondwet van Gambia 14-01-2020 | Islamitische grondwet voor Gambia? De regering van Gambia wil de grondwet van het land herzien. In het concept voor de nieuwe grondwet is sprake van sterke islamitische invloeden. De christenminderheid in het land is bezorgd. Lees meer >
Wordt Gambia officieel een islamitische staat? 23-11-2019 | Gebedsbijeenkomst in Gambia vanwege plannen regering Vandaag, 23 november 2019, komen in Gambia duizenden christenen samen in een stadion om te bidden. De gebedsbijeenkomst is georganiseerd, omdat er opnieuw wordt geprobeerd om van Gambia officieel een islamitische staat te maken. Lees meer >
Miryam en haar zoontje werden door familie op straat gezet 19-09-2019 | Opvangplek voor nieuwe christenen die op straat zijn gezet Gambianen die kiezen voor het christendom worden door hun familie in de problemen gebracht. Vaak worden ze door hen verstoten. Dit is dé reden voor Stichting HVC om een compound te starten. Een plek waar mensen terecht kunnen die buiten de boot vallen. Lees meer >
Kerkbouw in Gambia 04-05-2018 | Laat de kerk niet afbrokkelen! De vrijwilligers van de nieuwe HVC werkgroep CCF The Gambia spannen zich in om vóór het regenseizoen aanbreekt een kerk af te bouwen in Gambia. Een piepjonge gemeente in dit arme land is begonnen met de bouw van een kerkje, maar heeft niet genoeg middelen om de kerk af te krijgen voor de hevige regens losbarsten! Lees meer >