India

In India neemt de christenvervolging steeds meer toe. In verschillende delen van het land worden antibekeringswetten gehandhaafd om christenen te intimideren of zelfs te vervolgen. Het leven voor veel christenen is zwaar; niet zelden leven zij in armoede en krijgen te maken met geweld en vernielingen.

Evangelisatie is een belangrijk onderdeel van het werk van Stichting HVC in India. Ook wil HVC omzien naar onderdrukte kinderen in India.

Evangelisatie
De evangelisten die in de afgelegen gebieden van Noord-India het Evangelie brengen, doen dit belangeloos en vaak met gevaar voor eigen leven. In sommige dorpen is het haast niet mogelijk om te evangeliseren. Dan wordt er, wanneer er voldoende fondsen zijn, een waterput geslagen. Wanneer de put in gebruik wordt genomen, loopt het dorp uit om te komen kijken. Bij de nieuwe waterput krijgen ze te horen over het ‘Levende Water’. Humanitaire hulpverlening en Evangelisatie gaan hand in hand als arme dorpen worden voorzien van schoon drinkwater en evangelisten de ruimte krijgen om het Evangelie te vertellen. Ook u kunt participeren in dit bijzondere project. Een eenvoudige waterput kost € 195,-. 

Evangelisatie door scholing
Scholing is een zeer geschikt middel om kansarme vrouwen weer toekomst te geven. Door hen te leren lezen en schrijven of hen een vak te leren, kunnen zij een plek krijgen in de maatschappij. Juist deze kansarme vrouwen zijn hongerig naar het Evangelie en velen van hen zijn al christen geworden.
Elke financiële bijdrage om steeds meer vrouwen op te kunnen leiden is welkom! Helpt u mee?
 
Kindsponsoring
Vaak worden kinderen de dupe van de situatie. Stichting HVC ondersteunt daarom diverse kindertehuizen en ziet naar hen om door middel van het HVC-sponsorplan. Lees meer  > 

Steun een zaaier
Met het Steun een Zaaier programma creëert HVC een unieke mogelijkheid om geestelijke en praktische ondersteuning te bieden aan dominees in India (omgeving van Lucknow en Kapileswarapuram). Stichting HVC roept Nederlandse dominees en kerkenraden op om via Indiase dominees te steunen. Deze ondersteuning helpt hen enorm in het uitoefenen van hun ambt. Vaak zijn ze dag in, dag uit, bezig met het dienen van de kerk. De tijd die ze overhouden besteden ze aan Evangelisatie onder hindoes en moslims. Lees meer over Steun een Zaaier >
 
Online doneren:
Uw gegevens:
Uw adres:
Ik machtig hierbij Stichting HVC om het opgegeven bedrag van mijn rekening af te schrijven tot wederopzegging.