Irak

In Irak zijn miljoenen mensen getroffen door de terreur van IS. Als Saddam Hoessein in 2003 door de Verenigde Staten en haar bondgenoten wordt verdreven, telt Irak ruim anderhalf miljoen christenen. Na het verdrijven van Saddam wordt de situatie voor christenen echter al snel slechter. IS (Islamitische Staat) rukte op met het streven om Irak een islamitisch land te maken. In hun opmars door Irak werd veel verwoest dat verbonden is aan het christendom. Christenen kregen drie opties: bekering tot de islam, hoge belastingen betalen of de dood. Sinds eind 2017 is Irak bevrijd van IS. Volgens sommige schattingen telt Irak vandaag de dag nog maar 250.000 christenen. Als dit cijfer klopt, betekent dit dat in een tijdsbestek van vijftien jaar ruim tachtig procent van de christenen uit Irak is verdwenen.​

Land in puin

Wie door het westen en noorden van Irak rijdt, ziet de sporen van de oorlog. Kapotgeschoten huizen passeren één voor één het blikveld. Complete steden liggen in puin. Verwoest door vliegtuigen van Westerse mogendheden of van de Iraakse luchtmacht zelf. Samen met de vernielingen die de Islamitische Staat (IS) heeft achtergelaten, zijn het stille getuigen van onbeschrijfbaar leed. Helemaal verdreven is IS overigens nog niet. Zowel in Irak als in Syrië zijn er nog duizenden sympathisanten die, zij het op kleine schaal, nog steeds van zich laten horen met aanslagen en geweld. 

Ontploffingsgevaar in Mosul

De dreiging van IS-sympathisanten speelt met name in en rondom de stad Mosul. Mosul, het voormalige Ninevé, was jarenlang de thuisbasis van een groot deel van de christelijke gemeenschap in Irak. Het was enkele jaren geleden een stad met bijna twee miljoen inwoners. Onder hen waren veel christenen. Juist vanuit Mosul maakt IS hun opmars om christenen te vermoorden. Veel bewoners (waaronder bijna alle christenen) vluchten naar de veiligere Koerdische gebieden of naar het buitenland. Inmiddels is de stad bevrijd, maar grote delen ervan liggen nog in puin. De herstelwerkzaamheden zijn nog maar mondjesmaat begonnen. Tussen het puin ligt veel onontplofte munitie. Dat maakt terugkeer naar de stad erg gevaarlijk. Slechts een handjevol christenen is inmiddels teruggekeerd. Andere christenen blijven in de vluchtelingenkampen omdat zij bang zijn voor achtergebleven IS-strijders en -sympathisanten die nog steeds in de stad verblijven. 

Vluchtelingen 

Miljoenen Irakesen zijn ontheemd of gevlucht. Veel Iraakse christenen vluchtten naar onder meer Europa en Rusland. In Noord-Irak verblijven ruim 2 miljoen vluchtelingen uit Syrië en Irak. Stichting HVC startte daarom de noodhulpactie 'IS Ontvlucht'. In eerste instantie lag de nadruk op het verlenen van noodhulp. Nu de vluchtelingenkampen beter op orde zijn, richt HVC zich op het uitdelen van Evangelisatiepakketten en is er een mobiele kliniek die medische hulp verleent. Juist nu de nood groot is in dit land, lijkt de deur open te staan voor het Evangelie. Er is veel vraag naar Bijbels. Onze contactpersoon in Irak: “Het is hier gevaarlijk en moeilijk om met iemand over God te praten. Toch gaan we door, in vertrouwen op God. We willen heel graag een Bijbel kunnen geven aan mensen die geraakt zijn door Gods boodschap waarover we vertellen. Mensen kunnen daarna nog verder het Evangelie onderzoeken. Wij wachten op jullie, vertrouwen op jullie en bidden voor jullie om ons te helpen Gods naam groot te maken in Irak.” 

Een groot aantal christenen ziet geen toekomst meer in eigen land. Velen zijn weggetrokken naar landen in het westen. Om christenen die achterblijven in Irak een toekomst te bieden, is hulp nú nodig. Stichting Hulp Vervolgde Christenen komt al jaren op voor christenen in de vluchtelingenkampen, maar wil ook hulp bieden aan de christenen die terugkeren naar huis. Mogen we daarbij rekenen op uw gebed voor de kerk in deze landen?
Online doneren:
Uw gegevens:
Uw adres:
Ik machtig hierbij Stichting HVC om het opgegeven bedrag van mijn rekening af te schrijven tot wederopzegging.
Projecten in Irak
Een voedselpakket voor Sajid Voedselpakketten In sommige vluchtelingenkampen en dorpen is er al maanden lang nauwelijks voedsel beschikbaar. Onder de allerarmsten deelt HVC voedselpakketten uit. De pakketten zijn deels gevuld met voedsel en deels met goederen voor persoonlijke hygiëne. Uitdelen van brood aan Iraakse vluchtelingen Bakkerij Veel Iraakse vluchtelingen krijgen, in plaats van noodhulp, een kleine financiële bijdrage van de hulpinstanties. Het bedrag dekt de maandelijkse kosten niet, zeker niet van de vluchtelingen die medische zorg nodig hebben. Stichting HVC besloot hen te helpen door een leegstaande bakkerij in Ba'adra weer op te starten. Iraakse scholier in een vluchtelingenkamp Ondersteuning scholen Er is dringend behoefte aan uitbreiding van de scholen in Iraakse vluchtelingenkampen. Voor ca. € 170,- geeft u een kind ook een plek op school. Bidt u mee om zegen voor het onderwijs?
Verwoest dorp in Irak Wederopbouw In veel Iraakse dorpen is enorme schade ontstaan door de oorlog. HVC wil helpen met het opknappen van de zwaar beschadigde huizen in gebieden waar nauwelijks hulp geboden wordt door andere organisaties.
Bezoek aan een training Traumacounseling Er komen steeds meer verhalen over de door IS gepleegde oorlogsmisdaden naar buiten. De terreurgroep heeft zich op grote schaal schuldig gemaakt aan vrouwenhandel. In Ankawa, Qaraqosh en verschillende vluchtelingenkampen organiseert HVC een trainingsprogramma voor meisjes en vrouwen die voor IS moesten vluchten. Bijbels, kinderbijbels en zangbundels HVC wil christenen in vervolging en armoede een eigen Bijbel geven. Ook is toenemende vraag naar lectuur om te verspreiden onder andersgelovigen.