Israël

Israël, Bijbels gezien het meest belangrijke volk ter wereld, wordt bedreigd door alle omringende landen. Stichting HVC wil omzien naar dit verdrukte land, waar het christendom groeit.

Evangelisatie
Stichting HVC steunt vanaf haar oprichting het evangelisatiewerk van het echtpaar Johan en Linda Schep. Johan Schep en zijn team gaan regelmatig naar Israël om daar te evangeliseren. Johan heeft zelf meer dan dertig jaar in Israël gewoond en spreekt Hebreeuws.
 
Mede op grond van de boodschap van het Nieuwe Testament hebben joden en christenen de Hebreeuwse Bijbel gemeen en dat wil HVC in Israel graag naar voren brengen. 
Doneer nu:
Uw adres:
Ik machtig hierbij Stichting HVC om het opgegeven bedrag van mijn rekening af te schrijven tot wederopzegging.