Pakistan

In het islamitische Pakistan moeten christenen voorzichtig handelen en spreken. Discriminatie, bedreiging, geweld en aanslagen liggen op de loer. Berucht is ook de zogeheten ‘blasfemiewet’, die mensen zwaar straft na een beschuldiging van godslastering. Stichting HVC is betrokken bij diverse hulpprojecten in dit land met zware christenvervolging. 

Kleine christelijke minderheid

In 1947 werd Pakistan gesticht. Tot die tijd behoorden het huidige Bangladesh en Pakistan samen met India tot 'Brits Indië', een kolonie van Engeland. Het afscheiden van Pakistan en Bangladesh had tot doel om de Indiase moslims een eigen staat te geven, apart van de hindoe meerderheid in wat we nu kennen als India. In de Islamitische Republiek Pakistan wonen nu iets meer dan 200 miljoen mensen, waarvan een meerderheid van 95% islamitisch is. De bijna vier miljoen christenen vormen een kleine minderheid.

Discriminatie, uitbuiting en slavernij

Een christen wordt in Pakistan behandeld als tweederangs burger. In het dagelijks leven komt zware discriminatie voor, met grote sociale en economische gevolgen. Goedbetaalde banen zijn vrijwel niet bereikbaar voor christenen. Een hoogopgeleide en goedbetaalde christen krijgt te maken met afgunst en loopt grote kans op bedreigingen van collega’s. De afgelopen decennia is een groot deel van de hoogopgeleide christenen het land ontvlucht. Van de overgebleven christenen is ongeveer 75% analfabeet of nauwelijks opgeleid. Voor veel christenen is uitbuiting en slavernij dagelijkse realiteit.

Valse beschuldigingen

In Pakistan gelden strenge blasfemiewetten. Deze wetten stellen het strafbaar om de Islam, de Koran of de profeet Mohammed te beledigen. Iedereen, van moslim tot christen, kan worden beschuldigd van deze godslastering. In de praktijk worden verhoudingsgewijs vaak christenen beschuldigd. Na een beschuldiging moeten de verdachte en zijn of haar familie vaak vluchten, bijvoorbeeld om niet te worden gelyncht door een woedende menigte. In veel gevallen zijn de beschuldigingen echter vals, bedoeld om de beschuldigde uit te schakelen. De blasfemiewetgeving - en met name het misbruik ervan - vormt een maatschappelijk probleem in Pakistan. Christenen moeten extra alert zijn om een (valse) beschuldiging te voorkomen. Is een beschuldiging eenmaal geuit, dan is een jarenlange gevangenschap en een slepend juridisch proces vaak het gevolg. Het bekendste voorbeeld hiervan is de zaak van Asia Bibi.

Helpt u Stichting HVC om de Pakistaanse christenen te ondersteunen? Bid voor het land, doneer via het donatieformulier of steun één van onderstaande projecten in Pakistan. Hartelijk dank!
Online doneren:
Uw gegevens:
Uw adres:
Ik machtig hierbij Stichting HVC om het opgegeven bedrag van mijn rekening af te schrijven tot wederopzegging.
Projecten in Pakistan
HVC Sponsorplan: hoop voor een kind Kindsponsoring Het HVC Sponsorplan biedt (wees)kinderen een warm thuis. Via dit plan krijgen de kinderen 24/7 opvang, (Bijbels) onderwijs, goede maaltijden, kleding en zorg, maar bovenal hoop voor de toekomst! Lees meer > Ashfaq Masih wordt naar de hoorzitting geleid Hulp aan gevangenen Juridische hulp aan christenen die omwille van hun geloof in de gevangenis verblijven, is één van de speerpunten van het werk in Pakistan. Ook wordt zorg geboden aan de familie van de gevangenen. Lees meer > Steun aan Zaaiers Steun aan Zaaiers In Pakistan, India, Bangladesh en Nepal wonen honderden miljoenen mensen die nog nooit van de Heere Jezus gehoord hebben. Ondanks felle tegenstand gaan de dominees en evangelisten door met het zaaien van Gods Woord. Lees meer >
Zwaar gewond na de bomaanslag op Eerste Paasdag 2016 Hulp bij rampen en aanslagen Dankzij de vele lokale contacten is Stichting HVC in staat om snel te handelen in geval van aanslagen en rampen. Op meerdere plekken vonden in de afgelopen jaren aanslagen plaats door extremisten. Lees meer >
Het safehouse voor bedreigde families van gevangen christenen Safehouse Het Safehouse van Stichting HVC biedt bedreigde christenen tijdelijk opgevang op een geheime locatie. Lees meer > Onderwijs voor Pakistan Onderwijs Stichting HVC investeert in de toekomst van christenen door te focussen op de educatie van hun kinderen. Christelijke scholen in Nederland worden opgeroepen om samen te werken met Pakistaanse scholen. Lees meer >
Vrouwenteam In Pakistan zijn veel vrouwen die worstelen met een laag zelfbeeld en gevoelens van afwijzing. Een team van vrouwen ziet het als haar roeping om te vertellen over het Evangelie. Lees meer > Bijbels, kinderbijbels en zangbundels HVC wil christenen in vervolging en armoede een eigen Bijbel geven. Ook is toenemende vraag naar lectuur om te verspreiden onder andersgelovigen.