Pakistan

In grote delen van Pakistan vindt christenvervolging plaats. Als christen tel je niet meer mee in de samenleving. Bezittingen worden afgepakt en christelijke meisjes kunnen niet veilig over straat. Door de zgn. ‘blasfemiewet’ in het land kunnen christenen, vaak onterecht, worden opgepakt. Recentelijk is uitgekomen dat christenen zelfs niet meer veilig zijn in de lokale ziekenhuizen. In plaats van een behandeling, krijgen zij in het geheim een dodelijk injectie omwille van hun christen-zijn.

Materiële hulp aan christenen
Christenen in Pakistan krijgen in hun eigen land van niemand ondersteuning als ze in (materiële) nood zijn. Er zijn vele arme christengezinnen die in grote nood verkeren. Stichting HVC helpt deze christenen door hen materieel te ondersteunen.
 
Bijbelverspreiding
Naast materiële hulp wil Stichting HVC omzien naar de christenen door Bijbels en andere christelijke lectuur te verspreiden in Pakistan. 
Onze contactpersoon in Pakistan: “Er is een grote behoefte aan Bijbels in Pakistan. Veel Christenen hebben zelf geen Bijbel en horen alleen in (kerk)diensten uit het Woord van God. Het is in bepaalde gebieden, vooral het Noorden, gevaarlijk om een Bijbel te hebben en een kerkdienst te houden. We zijn blij dat jullie ons willen steunen. Blijf achter ons staan, bid continu voor het volk van Pakistan.”
 
Sponsor een dominee
Met het programma Sponsor een Zaaier kunnen ook dominees in Pakistan worden ondersteund. HVC ondersteunt in Lahore al geruime tijd een Bijbelschool. Met de sponsoring wordt ook toekomstperspectief geboden aan studenten die hun opleiding binnenkort hopen af te ronden. HVC roept Nederlandse dominees en kerkenraden op om een of meerdere dominees te steunen. Deze ondersteuning helpt hen enorm in het uitoefenen van hun ambt. Vaak zijn ze dag in, dag uit, bezig met het dienen van de kerk. De tijd die ze overhouden besteden ze aan Evangelisatie onder hindoes en moslims. Wilt u ook sponsor worden van een dominee? Meld u dan hier aan of bel naar 0183-563628.
Online doneren:
Uw gegevens:
Uw adres:
Ik machtig hierbij Stichting HVC om het opgegeven bedrag van mijn rekening af te schrijven tot wederopzegging.