Syrië

Door de burgeroorlog tussen de regering en moslim-extremisten hebben vele christenen moeten vluchten. In verschillende delen van Syrië is ondertussen een Islamitisch Kalifaat uitgeroepen.

Christenen in vluchtelingenkampen
Er zijn veel vluchtelingen in dit, door burgeroorlog geteisterde, land. Stichting HVC biedt hulp in één van de Syrische vluchtelingenkampen. Christenen proberen hier een veilig heenkomen te zoeken. Via een plaatselijke pastor wordt hen (nood)hulp geboden. Ook zijn er andere voorzieningen gerealiseerd, zoals een speeltuin.

Evangelisatie
De moedige pastor evangeliseert ook in het kamp waar HVC actief is. Er is nu een grote tent beschikbaar gesteld. Hier worden kerkdiensten gehouden waar 2500 mensen op af komen. Er lijkt een open deur om het Evangelie te brengen. 
Online doneren:
Uw gegevens:
Uw adres:
Ik machtig hierbij Stichting HVC om het opgegeven bedrag van mijn rekening af te schrijven tot wederopzegging.