Syrië

Door de burgeroorlog tussen de regering en moslim-extremisten hebben vele christenen moeten vluchten. IS is vrijwel geheel verslagen, maar het land verkeert nog in grote chaos. Vele steden en dorpen zijn zwaar beschadigd.

Volgens ruwe schattingen is het aantal christenen in Syrië de afgelopen zeven jaar gehalveerd. De andere helft is gevlucht of vermoord. Als de situatie zo blijft, maakt dat de positie van de christenen zwakker en dreigt de eeuwenoude Syrische kerk in deze bakermat van het christendom te verdwijnen. 

Christenen in vluchtelingenkampen
Er zijn veel vluchtelingen in dit, door oorlog geteisterde, land. Stichting HVC biedt hulp in één van de Syrische vluchtelingenkampen. Christenen proberen hier een veilig heenkomen te zoeken. Via een plaatselijke pastor wordt hen (nood)hulp geboden. Ook zijn er andere voorzieningen gerealiseerd, zoals een speeltuin.

Evangelisatie
De moedige pastor evangeliseert ook in het kamp waar HVC actief is. Er is nu een grote tent beschikbaar gesteld. Hier worden kerkdiensten gehouden waar 2500 mensen op af komen. Er lijkt een open deur om het Evangelie te brengen. 
Doneer nu:
Uw gegevens:
Uw adres:
Ik machtig hierbij Stichting HVC om het opgegeven bedrag van mijn rekening af te schrijven tot wederopzegging.