Zuid-Soedan

Sinds 2011 is Zuid-Soedan onafhankelijk van Soedan. Hier gingen tientallen jaren oorlog en miljoenen doden aan vooraf. Dit jonge land heeft het Evangelie nodig, want nog steeds zijn er grote onrusten door de onderlinge rivaliteit tussen de stammen. De oorlog heeft ook geresulteerd in een toename van weeskinderen, armoede en honger.

Stichting HVC ondersteunt op diverse plaatsen in Zuid-Soedan de opbouw van het land. HVC werkt daarbij nauw samen met de in Nederland woonachtige Zuid-Soedanese predikant Christopher Drale.

Kerkelijk centrum

Er is een kerkelijk centrum gerealiseerd. Het centrum bevat een kerk en verder een conferentiecentrum. Hier kunnen, naast kerkdiensten, verschillende cursussen worden gegeven zoals hygiënelessen, hoe om te gaan met andere stammen, voorlichting voor landbouw en veeteelt, Bijbelstudies, etc.

Weeshuis

Naast het centrum ondersteunt HVC een weeshuis dat op hetzelfde terrein staat als het centrum. Er worden ongeveer vijftig weeskinderen opgevangen.

El Niño

Een noodkreet klinkt vanuit Zuid-Soedan. Het natuurverschijnsel El Niño zorgt al maanden voor grote droogte in delen van Afrika, waardoor veel van de oogst is mislukt. Honger maakt het leven in Zuid-Soedan erg moeilijk. Door de aanhoudende droogte is er te weinig voedsel beschikbaar, de economische situatie verslechtert en de voedselprijzen rijzen de pan uit.

Oorlog

In Zuid-Soedan is een machtsstrijd aan de gang tussen de president Kirr Mayardit en oud-vicepresident Riëk Machar. Er vindt een volkerenmoord plaats, met name tussen de Dinka en Nuer stammen. Vanwege de oorlog in Zuid-Soedan zijn meer dan een miljoen mensen naar het noorden van buurland Oeganda gevlucht. Zij verblijven daar in schrijnende omstandigheden. De situatie in de vluchtelingenkampen lijkt uitzichtloos en er is nog geen uitzicht op vrede in hun thuisland.

In september 2016 werden de mensen uit HVC project met geweld verdreven. Ze zijn gevlucht naar Oeganda. In de vluchtelingenkampen gaat HVC door met de hulp. Voor deze noodsituatie heeft HVC een speciale actie opgezet. Via deze actie kunt u het getroffen land en de Zuid-Soedanezen in de vluchtelingenkampen van Oeganda helpen. 
Ga naar de actiepagina Noodhulp Zuid-Soedan >
Doneer nu:
Uw adres:
Ik machtig hierbij Stichting HVC om het opgegeven bedrag van mijn rekening af te schrijven tot wederopzegging.

Het laatste nieuws

"Mijn man was voorganger. Toen hij overleed, kreeg ik een nieuw onderkomen" - weduwe Julious uit Zuid-Soedan 13-02-2019 | Nieuw huis voor weduwe Julious Eind 2017 overleed dominee Julious aan de gevolgen van leukemie. Zijn vrouw en vier kinderen stonden er plotseling alleen voor. Ze woonden in een geïmproviseerd hutje. De muren waren gemaakt van modder en takken, terwijl een plastic zeil het dak vormde. Lees meer > 17-01-2019 | Dromen van vrede en terugkeer naar Zuid-Soedan (video) Enkele maanden geleden tekende de regering van Zuid-Soedan een vredesakkoord met de rebellen. Hopelijk leidt het dit keer tot een definitieve vrede. Nu al dromen gevluchte Zuid-Soedanesen van vrede en een terugkeer naar Zuid-Soedan. Stichting HVC maakte een documentaire over deze vluchtelingen. Lees meer en bekijk de video >
Doopdienst in een rivier 14-12-2017 | Jan Dirk bezocht Oeganda: “In een rivier werden 23 mensen gedoopt” “Het aantal kerken in de vluchtelingenkampen in Oeganda groeit. Tijdens een doopdienst in de rivier werden onlangs 23 christenen gedoopt.” Dit vertelt Jan Dirk van Nifterik naar aanleiding van zijn reis naar het Afrikaanse land. Daar hoorde hij treurige én bemoedigende verhalen. CIP.nl interviewde Jan Dirk van Nifterik over zijn reis. Lees het hele interview!
Jan Dirk met dominee Drale 15-12-2016 | Reisverslag Oeganda: "Als alles om je heen wegvalt, dan blijft alleen God over." Afgelopen week waren HVC-directeur Jan Dirk van Nifterik en medewerker Dion van den Boom op bezoek in een vluchtelingenkamp in Oeganda. Daar bezochten zij gevluchte christenen uit Zuid-Soedan. Jan Dirk doet verslag van hun reis.
02-12-2016 | Dreigende genocide in Zuid-Soedan Opnieuw zijn de burgers in Zuid-Soedan de dupe van een gewapend conflict. De VN hebben gewaarschuwd voor een mogelijke genocide als het geweld nog verder escaleert. Duizenden mensen zien geen andere mogelijkheid dan het land te ontvluchten. Hongersnood dreigt voor meer dan 3,5 miljoen mensen. 17-06-2016 | Een verzwegen ramp “Hongerige kinderen snakken naar een beetje eten”, vertelt predikant Drale. Hij is net terug uit Zuid-Soedan en vertelt aangedaan over de grote hongersnood in het land. “Ze krijgen soms maar één kleine maaltijd per dag. Miljoenen mensen lijden honger in Afrika. De hongersnood in dit werelddeel is niet nieuwswaardig genoeg, de meeste media zwijgen erover. Toch is de situatie schrijnend en zorgwekkend”.