Zuid-Soedan

Sinds 2011 is Zuid-Soedan onafhankelijk van Soedan. Hier gingen tientallen jaren oorlog en miljoenen doden aan vooraf. Dit jonge land heeft het Evangelie nodig, want nog steeds zijn er grote onrusten door de onderlinge rivaliteit tussen de stammen. De oorlog heeft ook geresulteerd in een toename van weeskinderen, armoede en honger.

Stichting HVC ondersteunt op diverse plaatsen in Zuid-Soedan de opbouw van het land. HVC werkt daarbij nauw samen met de in Nederland woonachtige Zuid-Soedanese predikant Christopher Drale.

Kerkelijk centrum

Er is een kerkelijk centrum gerealiseerd. Het centrum bevat een kerk en verder een conferentiecentrum. Hier kunnen, naast kerkdiensten, verschillende cursussen worden gegeven zoals hygiënelessen, hoe om te gaan met andere stammen, voorlichting voor landbouw en veeteelt, Bijbelstudies, etc.

Weeshuis

Naast het centrum ondersteunt HVC een weeshuis dat op hetzelfde terrein staat als het centrum. Er worden ongeveer vijftig weeskinderen opgevangen.

El Niño

Een noodkreet klinkt vanuit Zuid-Soedan. Het natuurverschijnsel El Niño zorgt al maanden voor grote droogte in delen van Afrika, waardoor veel van de oogst is mislukt. Honger maakt het leven in Zuid-Soedan erg moeilijk. Door de aanhoudende droogte is er te weinig voedsel beschikbaar, de economische situatie verslechtert en de voedselprijzen rijzen de pan uit.

Oorlog

In Zuid-Soedan is een machtsstrijd aan de gang tussen de president Kirr Mayardit en oud-vicepresident Riëk Machar. Er vindt een volkerenmoord plaats, met name tussen de Dinka en Nuer stammen. Vanwege de oorlog in Zuid-Soedan zijn meer dan een miljoen mensen naar het noorden van buurland Oeganda gevlucht. Zij verblijven daar in schrijnende omstandigheden. De situatie in de vluchtelingenkampen lijkt uitzichtloos en er is nog geen uitzicht op vrede in hun thuisland.

In september 2016 werden de mensen uit HVC project met geweld verdreven. Ze zijn gevlucht naar Oeganda. In de vluchtelingenkampen gaat HVC door met de hulp. Voor deze noodsituatie heeft HVC een speciale actie opgezet. Via deze actie kunt u het getroffen land en de Zuid-Soedanezen in de vluchtelingenkampen van Oeganda helpen. 
Ga naar de actiepagina Noodhulp Zuid-Soedan >
Online doneren:
Uw gegevens:
Uw adres:
Ik machtig hierbij Stichting HVC om het opgegeven bedrag van mijn rekening af te schrijven tot wederopzegging.