GeheimSchrift – lespakket over christenvervolging

GeheimSchrift: wanneer de Bijbel een verboden boek is

In Noord-Korea is de Schrift, het Woord van God, een verboden Boek. Toch lezen christenen in het geheim uit Bijbels die het land in worden gesmokkeld. Wat drijft deze mensen, om te lezen in een geheim Schrift?
 
Dit zijn vragen die aan bod komen in het gratis lespakket GeheimSchrift van Stichting HVC. Het gratis GeheimSchrift lespakket neemt onderwijsteams werk uit handen. De tien keuze-elementen bieden meesters en juffrouwen alle middelen om tot een volle week lang actief te zijn rondom de thematiek van de vervolgde Kerk. Maar het kiezen van één enkel element, om in één les het onderwerp christenvervolging te bespreken is uiteraard ook mogelijk. Het lespakket is gratis én vrijblijvend: u hoeft als school geen actie voor vervolgde christenen op touw te zetten, al kunt u daar wel voor kiezen.

Stel zelf uw GeheimSchrift menu samen

Zoekt u een onderwerp om in uw klas centraal te stellen, dat vele kanten heeft, een lange geschiedenis kent, maar tegelijk ook actueler is dan ooit? Wilt u uw leerlingen iets meegeven wat ze hun leven lang bijblijft? Stichting HVC neemt u, uw klas en uw school graag mee op reis naar de realiteit van vervolgde christenen. Maak kennis met de modules Educatie, Interactie en Presentatie van het gratis lespakket GeheimSchrift en stel zelf uw menu samen (zie menu bovenin).

      

Hebt u vragen en wilt u eerst meer weten alvorens te kiezen? 
Neem dan contact op met ons Scholenteam >

Gratis voor basisscholen

GeheimSchrift is gericht op educatie,  kennisoverdracht en persoonsvorming en biedt dit op een ontspannen en interactieve manier aan. Betrokkenheid bij hun leeftijdsgenoten in het buitenland verrijkt de belevingswereld van kinderen. Door verdieping in de omstandigheden van buitenlandse leeftijdsgenootjes, ontstaat de kans om te reflecteren op de levensomstandigheden in Nederland. Het onderwerp christenvervolging zet aan om na te denken over het persoonlijke geloof van de leerling. Wat zegt de Bijbel over vervolging? Waar kun je voor bidden? De lesstof is gericht op de verwerkingsniveaus van de bovenbouw groepen 6, 7 en 8.

• Voor groep 6, 7 en 8
• Gemaakt i.s.m. onderwijzers
• Gratis en vrijblijvend

Referenties over GeheimSchrift

“De kinderen kregen door middel van een presentatie een indruk van hoe het is om - bijvoorbeeld - in het Midden Oosten te leven als christen. Als school dragen we graag ons steentje bij - in daad én gebed - als het gaat om de vervolgde Kerk.”
Jan Teeuw, directeur van de christelijke Eben Haëzerschool in Lienden.

"Wij mogen leven in een land waar we de vrijheid hebben om christen te zijn. Deze vrijheid kan er echter ook voor zorgen dat we juist daardoor een heel leeg christendom gaan leven, waarin we ons met zoveel godsdienstigheden en/of tradities bezig houden, dat we daarin de kern uit het oog verliezen: het ware geloof in God. Door Stichting Hulp Vervolgde Christenen uit te nodigen in de klas, wil ik de leerlingen laten inzien waar het echt om draait." 
Jacolien Inkum, Ds. G.H. Kerstenschool Ridderkerk.
Geheimschrift aanvragen / contact opnemen Contact opnemen met het HVC-scholenteam
Neem contact met ons op!
Gegevens:
Interesse in:
Educatie
Interactie
Presentatie
Toelichting