Vast in de Bijbel – Bijbellessen

Betekenis voor het leven van de leerling

In de Bijbel staan veel verhalen van mensen die ondanks verdrukking vasthielden aan hun geloof in de Heere God. In lessen van een half uur gaan we in de Bijbel op zoek naar een aantal van deze vasthoudende gelovigen. Niet alleen komen verschillende kanten van de verdrukking aan bod, maar ook moed en hoop. Waar putten vervolgde christenen hun kracht uit? Wat betekent dit voor het leven van de leerling?

Verdiepend, verhelderend en persoonlijk

Via de lessen kunt u de leerlingen uitdagen om na te denken over grote vragen. Waarom heeft de Heere Jezus geleden? Welk antwoord geven wij, als we om ons geloof bedreigd zouden worden?
 
Inhoud momenteel beschikbare lessen:
  • Mozes – hij verliet zijn luxe leven en hoorde liever bij het volk van God
  • De drie vrienden van Daniël – zij bogen niet voor afgoden
  • Esther en Mordechai – een verdrukte vrouw komt terecht bij de koning
  • Paulus en Silas - lijden om het Evangelie te kunnen vertellen
  • Stefanus – werd gedood vanwege zijn geloof
De lessen zijn gericht op de verwerkingsniveaus van groep 6, 7 en 8.
 
Organiseert u een themaweek over christenvervolging? Dan hebt u met de GeheimSchrift Bijbellessen bijbelstudiemateriaal voor iedere dag van de schoolweek!

Gratis Bijbelonderwijsmethode

De GeheimSchrift Bijbellessen wordt u gratis aangeboden. Laat uw gegevens achter en wij sturen u de Bijbellessen graag toe. 
Op zoek in de Bijbel naar verhalen over geloofsvervolging

Geheimschrift aanvragen / contact opnemen Contact opnemen met het HVC-scholenteam
Neem contact met ons op!
Gegevens:
Interesse in:
Educatie
Interactie
Presentatie
Toelichting