Vrouwenteam

In Pakistan zijn veel vrouwen die worstelen met een laag zelfbeeld en gevoelens van afwijzing. ​Een team van vrouwen ziet het als haar roeping om te vertellen over het Evangelie. Het vrouwenteam bezoekt vrouwen in steenfabrieken, kerken en de leiding van de zondagscholen om hen pastorale steun te bieden. Ook organiseert het team gebeds- en evangelisatiebijeenkomsten om bemoediging en onderwijs te bieden aan deze vrouwen. Tijdens een jaarlijkse trainingscursus leiden ze ook andere vrouwen op voor de bediening onder christelijke vrouwen in Pakistan. Veel relevante onderwerpen komen aan de orde: de rol van de vrouw in de kerk(geschiedenis), de betekenis van de vrouw in het gezin, huiselijk geweld, kindermishandeling en het uitdragen van het Evangelie naar buiten toe. Dankzij dit belangrijke werk leerden duizenden wat de waarde van een vrouw is in Gods ogen.

U kunt dit HVC hulpproject in Pakistan steunen! Gebruik hiervoor het formulier hiernaast. Hartelijk dank voor uw hulp!

Ieder bedrag is welkom
Doneer nu:
Uw adres:
Ik machtig hierbij Stichting HVC om het opgegeven bedrag van mijn rekening af te schrijven tot wederopzegging.
Lees meer: