Noodhulp Zuid-Soedan

Stichting HVC ondersteunt al acht jaar in Zuid-Soedan een kerkelijk centrum en weeshuis. In het weeshuis worden ongeveer vijftig kinderen opgevangen. Afgelopen september is dit kerkelijk centrum geplunderd en zijn de weeskinderen verjaagd. Met een bus zijn zij in veiligheid gebracht en naar Oeganda gevlucht. De in Nederland wonende Zuid-Soedanese predikant Drale vertrok naar Arinyapi in Oeganda om zich te ontfermen over deze gevluchte weeskinderen.

Hongersnood

Het natuurverschijnsel El Niño zorgt al maanden voor grote droogte in delen van Afrika, waardoor veel van de oogst is mislukt. De honger knaagt dagelijks aan miljoenen mensen in het land. Door de gewelddadigheden zijn ook veel boeren weggevlucht en wordt hun land niet bewerkt. Hongersnood dreigt voor 31% van de populatie, dat zijn meer dan 3,5 miljoen mensen. De huidige voedselvoorraden raken langzaam op; met name voor de kwetsbare groepen dreigt een grote ramp. 

Mogelijke genocide

In 2011 werd Zuid-Soedan erkend als onafhankelijk land. Sindsdien zorgen onderlinge rivaliteit tussen stammen en grensconflicten met Soedan nog altijd voor uitbarstingen van geweld. Miljoenen mensen zijn op de vlucht voor het geweld en doordoor compleet afhankelijk van noodhulp.
Opnieuw zijn de burgers in Zuid-Soedan de dupe van een gewapend conflict. De Verenigde Naties hebben gewaarschuwd voor een mogelijke genocide als het geweld nog verder escaleert. Duizenden mensen zien geen andere mogelijkheid dan het land te ontvluchten. Toch grijpt niemand in en lange tijd berichtten de media slechts mondjesmaat over de ramp die zich voltrekt in dit Afrikaanse land. HVC roept op om niet weg te kijken, maar de Zuid-Soedanezen te helpen.

Hulp

HVC wil voorzien in directe voedselverstrekking, huisvesting en scholing. Daarnaast zamelen we geld in om te kunnen voorzien in landbouwwerktuigen, zodat in het nieuwe seizoen grotere delen van het land kunnen worden bebouwd. Uw hulp is hard nodig. Levert u een bijdrage aan het werk onder vluchtelingen uit Zuid-Soedan?

Helpen in cijfers

  • Eten: ca. €2,- per kind per dag (prijzen van voedsel blijven stijgen)
  • Veilig onderkomen in weerbestendiger gebouw van zinkplaten:
    € 33,- per vluchteling
  • Scholing in Oeganda: ca. € 150,- per kind (middelbare school)
Steun nu via IBAN NL 51 ABNA 0561455139 t.n.v. Stichting HVC o.v.v. ‘Noodhulp Zuid-Soedan’ of doneer via het formulier hiernaast.
Online doneren:
Uw gegevens:
Uw adres:
Ik machtig hierbij Stichting HVC om het opgegeven bedrag van mijn rekening af te schrijven tot wederopzegging.