Vanwege Hemelvaartsdag is ons kantoor gesloten op donderdag 24 en vrijdag 25 mei en zijn we beperkt telefonisch bereikbaar. 

Stichting Hulp Vervolgde Christenen

Stichting Hulp Vervolgde Christenen is wereldwijd actief op plaatsen waar Christus-belijden onderdrukking, armoede en afwijzing tot gevolg heeft. HVC biedt vervolgde christenen gerichte geestelijke en praktische ondersteuning. Vanuit de Bijbelse notie om onze naasten lief te hebben als onszelf, zet Stichting HVC zich ook in voor noodlijdenden. Daadkracht tonen, in afhankelijkheid en geloof, staat centraal. HVC heeft als grondslag het onfeilbaar Woord van God.
ONLINE doneren
Projecten wereldwijd
HVC Projecten Wereldwijd
Zuid-Soedan Na tientallen jaren oorlog en miljoenen doden is Zuid-Soedan onafhankelijk van Soedan. Dit jonge volk heeft het Evangelie nodig. Stichting HVC ondersteunt diverse projecten in dit land. Brazilië Lieke & Magno van Genderen-Ribeiro werken in diverse sloppenwijken in Rio de Janeiro. Samen laten ze het 'Licht van het Evangelie' schijnen. Kinderen, jongeren en moeders krijgen hoop voor de toekomst. China Hoewel het lijkt of in China het christendom oogluikend wordt toegestaan, zijn er veel provincies waar ernstige christenvervolging plaatsvindt. Stichting HVC zet zich in voor christenen in dit land. India In India neemt de christenvervolging steeds meer toe. Evangelisatie is een belangrijk onderdeel van HVC in India. Ook wil HVC omzien naar onderdrukte kinderen in India. Irak In Noord-Irak verblijven sinds de komst van IS, ruim 2 miljoen vluchtelingen uit Syrië en Irak. Juist nu de nood groot is in dit land, lijkt de deur open te staan voor het Evangelie. Iran Hoewel het christendom officieel is toegestaan in Iran, worden christenen gediscrimineerd en hebben geen kans op onderwijs en carrière. Toch groeit de honger naar het Evangelie. Israël Bijbels gezien het meest belangrijke volk ter wereld, wordt bedreigd door alle omringende landen. Stichting HVC wil omzien naar dit verdrukte land, waar het christendom groeit. Kenia Hoewel het merendeel van de bevolking in Kenia christen is, neemt de christenvervolging in dit land toe. Het is daarom belangrijk om het Evangelie te laten klinken in Kenia. Mali Nergens neemt christenvervolging zoveel toe als in het continent Afrika. In Mali konden christenen openlijk voor hun geloof uitkomen tot de moslimextremisten van Mali een Islamitische Staat wilden maken. Nepal In de buitengebieden van Nepal is het moeilijk uit te komen voor je christen-zijn. HVC steunt Evangelisatie expedities en vangt kinderen op. Na de aardbeving in 2015 start HVC een noodhulpactie. Noord-Korea In Noord-Korea wordt Christen-zijn beschouwd als een erge misdaad. Eenmaal in een strafkamp, komt een christen hier zelden levend uit. HVC blijft proberen om in Noord-Korea het Evangelie te verspreiden. Pakistan In grote delen van Pakistan vindt christenvervolging plaats. Naast materiële hulp wil Stichting HVC omzien naar de christenen door Bijbels en andere christelijke lectuur te verspreiden in Pakistan. Roemenië In Boekarest, de hoofdstad van Roemenië, staat het tehuis Casa Cana. In dit huis worden zwerfjongeren en ouderen opgevangen, veelal met een verslavingsprobleem. Suriname Midden in de jungle van Suriname wordt wel het Evangelie verteld, maar daar hebben de mensen geen eigen Bijbel. Nederlandse Bijbels worden geschonken en hierdoor groeien de kerken. Syrië Door de burgeroorlog tussen de regering en moslim-extremisten hebben vele christenen moeten vluchten. Stichting HVC biedt hulp in één van de Syrische vluchtelingenkampen.
Missie van HVC
1 Toerusting & ondersteuning van vervolgden Onder deze pijler wil Stichting HVC door middel van materiaal en Bijbels steun bieden aan kerken, voorgangers en christenen in landen waar geloven niet toegestaan is. HVC Vervolgde Kerk
HVC Humanitaire Hulp Humanitaire hulp & Evangelisatie Stichting HVC biedt hulp op plekken waar het moeilijk is om te bestaan. Waarbij het mogelijk is, verkondigt HVC hierbij het Evangelie. 2
3 Kindersponsoring & Bijbels onderwijs Zorg voor kinderen die aan hun lot overgelaten zijn, is een groot onderdeel van het werk van HVC. HVC biedt op diverse projecten huisvesting en christelijk onderwijs aan. HVC Kindsponsoring
HVC BewustwordingBewustwording creëren over christenvervolging Het thema christenvervolging onder de aandacht brengen in Nederland is een belangrijke missie van Stichting HVC. 4