Bijbels onderwijs in Bangladesh

  • Bijbelcursus voor Rohingya christenen in een hutje in het vluchtelingenkamp

    Bijbelcursus voor Rohingya christenen in een hutje in het vluchtelingenkamp

  • Veel Rohingya hebben nooit leren lezen en schrijven, maar dankzij de gesproken cursus kunnen ze zich toch verdiepen in Gods Woord!

    Veel Rohingya hebben nooit leren lezen en schrijven, maar dankzij de gesproken cursus kunnen ze zich toch verdiepen in Gods Woord!

17 mei 2018

Een Bijbelcursus voor beginnende gelovigen in het Rohingya vluchtelingenkamp in Bangladesh; het leek eerst niet haalbaar, maar eind februari ging de eerste groep met 16 deelnemers van start!

Toestemming van de politie

HVC-contactpersoon dominee Mabud vertelt: “We zijn op 23 februari eerst met de politie gaan praten over onze plannen. Ze waren niet meteen enthousiast. Na uren praten, uitleggen wie we zijn, waarom de cursus gegeven wordt en voor wie de cursus bedoeld is, kregen we van de politie mondelinge toestemming. Het was een bijzondere gelegenheid om op het politiebureau te vertellen wat het christelijk geloof inhoudt. De Heere heeft de harten van deze politiemensen bereid gemaakt en nu kan de cursus met hun toestemming gegeven worden. We danken God dat we door Zijn voorzienigheid nu ook de mensen in het kamp mogen dienen. We danken voor alle hulp en voor de mensen die voor ons hebben gebeden!” 

Gesproken Bijbelcursus in eigen taal

Het is heel bijzonder dat deze cursus in de taal van de Rohingya christenen gegeven kan worden. Veel van de vluchtelingen hebben nooit leren lezen en schrijven, maar dankzij de cursusleiders die hun taal spreken, kunnen ze zich toch verdiepen in Gods Woord! Het is bijzonder om te zien hoe deze verstoten mensen erkenning vinden bij God. We vragen uw voortdurend gebed voor deze ex-moslims en om een zegen voor de cursus! 

We vragen u ook om het werk van de Rohingya te steunen. HVC wil ze helpen met het opstarten van thuisonderwijs voor kinderen. Deze vluchtelingen hebben zelf moeite om te overleven, maar het weerhoudt hen niet om hun naasten te helpen. Met uw gaven kunnen dominee Mabud en zijn helpers noodpakketten uitdelen onder de allerarmsten.

Geeft u ook hoop aan Rohingya in Bangladesh?!

Blijf betrokken

Ontvang het laatste nieuws over christenvervolging via e-mail (circa 2 e-mails per maand) of per post en leef mee met vervolgde christenen!