Privacybeleid en gebruiksvoorwaarden

Contactgegevens privacy


Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC)
Dorpsweg 85
4221 LJ  Hoogblokland
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 18084430

Contactpersoon voor privacy-zaken is de heer J.D. van Nifterik.

De verdere (contact)gegevens zijn te vinden op de websites: 
www.stichtinghvc.nl
www.planteenbijbel.nl

In deze Privacyverklaring duiden wij onszelf aan met “ons”, “wij”, “we” of “onze” of “HVC”

Website

Als wij het hebben over de website dan worden daarmee de bovengenoemde websites bedoeld.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website. Als u gebruikt maakt van de website dan worden standaard de volgende cookies gebruikt: verzamelen en analyseren van statistieken (Google Analytics) en noodzakelijke/functionele cookies die zorgen voor een goede werking van de website. Hierbij zijn er geen of geringe gevolgen voor de privacy van de websitebezoekers.
Deze cookies worden ongeveer 6 maanden bewaard. Wij verwerken hierbij geen volledige IP-adressen en er worden geen volledige IP-adressen of andere gegevens met Google gedeeld. 

Persoonsgegevens

a. Algemeen en doelen. 

De verwerking van persoonsgegevens door ons gebeurt ten behoeve van een aantal doelen. 

i. Het eerste doel is de verwerking van persoonsgegevens van donateurs teneinde (doelgericht en leeftijdsgericht) contact met hun te onderhouden en steun te proberen te verwerven. We doen dit op grond van een overeenkomst of op grond van gerechtvaardigd belang of op grond van verkregen toestemming.

ii. Het tweede doel is de verwerking van persoonsgegevens van werknemers en vrijwilligers. Het gaat dan om gegevens die we nodig hebben om bijvoorbeeld buitenlandse reizen te organiseren en hun betrokkenheid bij activiteiten te coördineren. We doen dit op grond van een overeenkomst of op grond van gerechtvaardigd belang of op grond van verkregen toestemming.

iii. Het derde doel is dat we persoonsgegevens verwerken als gevolg van het toesturen van (nieuws)berichten en periodieken naar ons daarvoor opgebouwde mail- of adressenbestand. We doen dit op grond van gerechtvaardigd belang of op grond van verkregen toestemming. Personen kunnen zich uitschrijven voor de digitale nieuwsberichten en zich afmelden voor het ontvangen van (andere) post.

iv. Het vierde doel is de verwerking van persoonsgegevens van potentiële donateurs of geïnteresseerden die hun (contact)gegevens achterlaten op onze website via het contactformulier. We gebruiken deze persoonsgegevens om contact op te nemen en contact te houden met de betreffende personen. We doen dit op grond van een overeenkomst of op grond van gerechtvaardigd belang.

b. Welke persoonsgegevens?

De (persoons)gegevens die we verwerken zijn voornamelijk:

 • Naam, adres, woonplaats, geslacht,
 • Telefoonnummer, e-mailadres,
 • Geefgedrag, giftenovereenkomsten, sponsorovereenkomsten, donateursovereenkomst, betalingstoezeggingen, vrijwilligersovereenkomst
 • Paspoort van vrijwilligers op het moment dat wij een buitenlandse reis met of voor vrijwilligers moeten boeken,
 • Bankrekeningnummer voor automatische incasso,
 • Geboortedatum om te verzenden berichten af te stemmen op verschillende leeftijdscategorieën. 
 • Van vertegenwoordigers van kerkgenootschappen houden we ook bij welk kerkgenootschap het betreft.
 • Deelname aan teams, events, lidmaatschap (zoals bondgenoten, vrienden, maatjes) en campagnes.
 • Contacthistorie.
 • Bestelhistorie. 
 • Bellijst (door ons gebelde personen)
c. Verstrekking aan derden.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, met uitzondering van:

 • Adressenlijsten voor te verzenden post naar de postverzender
 • Nieuwsberichten worden verzonden via MailChimp.
d. Hosting en dienstverleners.

Persoonsgegevens worden op een server opgeslagen en in diverse softwareapplicaties. 

e. Termijnen.

Wij bewaren persoonsgegevens gedurende de volgende periodes:

 • Gegevens van donateurs bewaren we tot het moment de donateur aangeeft geen donateur meer te willen zijn en verzoekt om deze gegevens te verwijderen.
 • Gegevens van personen die de (nieuws)berichten en/of periodieken ontvangen, bewaren we tot het moment dat ze zich hiervoor uitschrijven en verzoeken om deze gegevens te verwijderen.
 • Voor fiscale gegevens hanteren we de door de belastingdienst gehanteerde termijnen. 
 • Onder het kopje ‘Cookies’ staat ook een bewaartermijn genoemd.
 • Kopie paspoort bewaren we voor zolang dat nodig is.
 • Overige gegevens bewaren we ongeveer 4 jaar. We doen dit omdat we willen bijhouden wat iemands activiteiten en betrokkenheid met ons is en om vrijwilligers te monitoren, bij te staan, en op een goede manier in te zetten voor HVC.
f. Van wie krijgen wij persoonsgegevens.

Wij krijgen persoonsgegevens alleen van de betrokkene.

Beveiliging van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving verwerkt en binnen de Europese Unie opgeslagen. Wij hebben hiervoor op meerdere niveaus beveiligingsmaatregelen genomen. Wij evalueren periodieke de mate van beveiliging en stellen zo nodig ons beveiligingsbeleid bij.

Rechten van betrokkene

De persoon van wie wij persoonsgegevens verwerken (de betrokkene) heeft conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming diverse rechten. Kort verwoord gaat het om het volgende:

 • Betrokkene kan ons om inzage vragen van de persoonsgegevens die van hem worden verwerkt.
 • Het recht om zijn persoonsgegevens te rectificeren.
 • Het recht om wissing van persoonsgegevens te vragen. 
 • Het recht op beperking van de verwerking.
 • Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
 • Het recht om bezwaar te maken

De exacte inhoud van deze rechten en de eventuele beperkingen ervan, staan vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij houden ons aan hetgeen daar staat vermeld over deze rechten.

Klacht

Indien u meent dat uw privacyrechten worden geschonden heeft u het recht om daar een klacht over in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Datalekken

Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden melden we dat zonder onredelijke vertraging aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.
Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoud voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen delen wij de betrokkene de inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld mee. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018. 

Blijf betrokken

Ontvang het laatste nieuws over christenvervolging via e-mail (circa 2 e-mails per maand) of per post en leef mee met vervolgde christenen!

Contact

Stichting Hulp Vervolgde Christenen
Dorpsweg 85
4221 LJ Hoogblokland (NL)
info@stichtinghvc.nl

+31 (0)183 - 563 628

bereikbaar tijdens kantooruren

Maak uw gift over

ABN AMRO: NL51 ABNA 0561 4551 39
ING: NL18 INGB 0003 1340 57

Doneer online

Doneer nu        ANBI

Volg ons op

Stichting HVC helpt vervolgde christenen.