Stichting HVC helpt vervolgde christenen.

Stichting HVC (Hulp Vervolgde Christenen) is wereldwijd actief op plaatsen waar Christus-belijden onderdrukking, armoede en afwijzing tot gevolg heeft. HVC biedt vervolgde christenen gerichte geestelijke en praktische ondersteuning. Vanuit de Bijbelse notie om onze naasten lief te hebben als onszelf, zet Stichting HVC zich ook in voor noodlijdenden. Daadkracht tonen, in afhankelijkheid en geloof, staat centraal. HVC heeft als grondslag het onfeilbaar Woord van God.
ONLINE doneren
Projecten wereldwijd
HVC Projecten Wereldwijd
Pakistan In grote delen van Pakistan vindt christenvervolging plaats. Naast materiële hulp wil Stichting HVC omzien naar de christenen door Bijbels en andere christelijke lectuur te verspreiden in Pakistan. Bangladesh Christenen hebben het niet gemakkelijk in Bangladesh. Stichting HVC focust zich op hulp aan Rohingya, een groep van enkele miljoenen mensen die feitelijk stateloos zijn. Brazilië Lieke & Magno van Genderen-Ribeiro werken in diverse sloppenwijken in Rio de Janeiro. Samen laten ze het 'Licht van het Evangelie' schijnen. Kinderen, jongeren en moeders krijgen hoop voor de toekomst. China Hoewel het lijkt of in China het christendom oogluikend wordt toegestaan, zijn er veel provincies waar ernstige christenvervolging plaatsvindt. Stichting HVC zet zich in voor christenen in dit land. Gambia Een groeiend aantal mensen in het arme Gambia bekeert zich tot het christendom. Helaas heerst er een taboe op het christendom, waardoor de bekeerlingen weerstand ervaren vanuit hun sociale omgeving. India In India neemt de christenvervolging steeds meer toe. Evangelisatie is een belangrijk onderdeel van HVC in India. Ook wil HVC omzien naar onderdrukte kinderen in India. Irak In Noord-Irak verblijven sinds de komst van IS, ruim 2 miljoen vluchtelingen uit Syrië en Irak. Juist nu de nood groot is in dit land, lijkt de deur open te staan voor het Evangelie. Iran Hoewel het christendom officieel is toegestaan in Iran, worden christenen gediscrimineerd en hebben geen kans op onderwijs en carrière. Toch groeit de honger naar het Evangelie. Israël Bijbels gezien het meest belangrijke volk ter wereld, wordt bedreigd door alle omringende landen. Stichting HVC wil omzien naar dit verdrukte land, waar het christendom groeit. Kenia Hoewel het merendeel van de bevolking in Kenia christen is, neemt de christenvervolging in dit land toe. Het is daarom belangrijk om het Evangelie te laten klinken in Kenia. Nepal In de buitengebieden van Nepal is het moeilijk uit te komen voor je christen-zijn. HVC steunt Evangelisatie expedities en vangt kinderen op. Na de aardbeving in 2015 start HVC een noodhulpactie. Noord-Korea In Noord-Korea wordt christen-zijn beschouwd als een erge misdaad. Eenmaal in een strafkamp, komt een christen hier zelden levend uit. HVC blijft proberen om in Noord-Korea het Evangelie te verspreiden. Roemenië In Boekarest, de hoofdstad van Roemenië, staat het tehuis Casa Cana. In dit huis worden zwerfjongeren en ouderen opgevangen, veelal met een verslavingsprobleem. Syrië Door de burgeroorlog tussen de regering en moslim-extremisten hebben vele christenen moeten vluchten. Stichting HVC biedt hulp in één van de Syrische vluchtelingenkampen. Zuid-Soedan Na tientallen jaren oorlog en miljoenen doden is Zuid-Soedan onafhankelijk van Soedan. Dit jonge land heeft het Evangelie nodig. Stichting HVC ondersteunt diverse projecten in dit land.
Missie van HVC
1 Steun aan vervolgde christenen HVC biedt gerichte, geestelijke en praktische ondersteuning aan vervolgde christenen. Naast toerusting en bemoediging, biedt HVC humanitaire hulp in noodsituaties. Steun aan vervolgde christenen
Evangelisatie Evangelisatie HVC helpt dominees en evangelisten een bestaan op te bouwen, door bij te dragen in levensonderhoud. Ook het verspreiden van Bijbels en andere christelijke lectuur speelt een belangrijke rol in het werk van HVC. 2
3 Kindsponsoring HVC bekommert zich over (wees)kinderen die aan hun lot zijn overgelaten. Door hen een thuis en (Bijbels)onderwijs te bieden, gaan ze van een uitzichtloze situatie naar een leven met Toekomst. Kindsponsoring
Bewustwording en verdiepingBewustwording en verdieping HVC brengt het thema christenvervolging onder de aandacht in Nederland. Christenen worden opgeroepen om te bidden voor hun vervolgde broeders en zusters. Het delen van verhalen en het bieden van - Bijbelse - verdieping staan centraal. 4