ANBI

Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Uw giften aan HVC mag u dus aftrekken in uw belastingaangifte.

ANBI-gegevens

Stichting Hulp Vervolgde Christenen
RSIN: 8169.73.738
Contactgegevens: zie onze contactpagina >
Samenvatting ANBI-publicatie: download hier >

Activiteiten en financiën

In onze jaarverslagen leest u een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten van Stichting HVC. De financiële verslagen bevatten de balans en staat van baten en lasten. De jaarverslagen worden jaarlijks vóór 1 juli in het volgende jaar gepubliceerd.

Jaarverslag 2022

Lees in ons Jaarverslag 2022 de verhalen achter de cijfers. Maak kennis met enkele van de vervolgde christenen die we konden helpen, maar ook met de vrijwilligers en medewerkers die samen HVC vormen. Bovenal: dank met ons mee, omdat God het werk gezegend heeft. Soli Deo Gloria!

U vindt het Jaarverslag 2022 hier (klik op de afbeelding):

Jaarcijfers 2022:

Naar de financiële verantwoording 2022

De stichting

Actueel beleidsplan

Ons (verkorte) beleidsplan 2023-2027 vindt u hier > 

Doelstellingen

HVC is actief in gebieden waar het belijden van Christus onderdrukking, armoede en afwijzing tot gevolg heeft. Het werk is onderverdeeld in deze vier pijlers >

Onze missie en werkwijze zijn verwoord op deze pagina >

Bestuurssamenstelling

Bestuurder:

  • Dhr. J.D. (Jan Dirk) van Nifterik

Raad van Toezicht:

  • Dhr. J. (Jan) Bor (voorzitter)
  • Dhr. A.W. (Abwin) Luteijn (vice-voorzitter)
  • Dhr. D. (Dirk) van Genderen 
  • Dhr. A. (Ton) Bakker
  • Dhr. L.S. (Leendert) van Wezel 
Beloningsbeleid

De leden van de Raad van Toezicht van Stichting HVC vervullen hun taken op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel kunnen eventueel door hen voor de stichting werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed. Binnen de kaders van de Belastingdienst wordt in een aantal gevallen een kleine (onkosten)vergoeding aan vrijwilligers verstrekt.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Volg de activiteiten van HVC via de pagina Actueel >

Integriteit

Ons integriteitsbeleid en de contactgegevens van de onafhankelijke vertrouwenspersoon vindt u hier >

Blijf betrokken

Ontvang het laatste nieuws over christenvervolging via e-mail (circa 2 e-mails per maand) of per post en leef mee met vervolgde christenen!

Contact

Stichting Hulp Vervolgde Christenen
Dorpsweg 85
4221 LJ Hoogblokland (NL)
info@stichtinghvc.nl

+31 (0)183 - 563 628

bereikbaar tijdens kantooruren

Maak uw gift over

ABN AMRO: NL51 ABNA 0561 4551 39
ING: NL18 INGB 0003 1340 57

Doneer online

Doneer nu        ANBI

Volg ons op

Stichting HVC helpt vervolgde christenen.