ANBI

Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Uw giften aan HVC mag u dus aftrekken in uw belastingaangifte.

ANBI-gegevens

Stichting Hulp Vervolgde Christenen
RSIN: 8169.73.738
Contactgegevens: zie onze contactpagina >
Samenvatting ANBI-publicatie: download hier >

Activiteiten en financiën

In onze jaarverslagen leest u een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten van Stichting HVC. De financiële verslagen bevatten de balans en staat van baten en lasten. De jaarverslagen worden jaarlijks vóór 1 juli in het volgende jaar gepubliceerd.

Jaarverslag 2020

In 2020 werden vervolgde christenen dubbel getroffen, door vervolging én door de coronacrisis. U bent massaal te hulp geschoten. In het HVC Jaarverslag 2020 mogen we een inkomstengroei van 66% ten opzichte van het voorgaande jaar melden. Soli Deo Gloria!

Lees het HVC Jaarverslag 2020 door op de afbeelding te klikken:

Download hier de bijlage 'Financieel verslag 2020' >

De stichting

Actueel beleidsplan

Een samenvatting van het beleidsplan 2017-2021 downloadt u hier > 

Doelstellingen

HVC is actief in gebieden waar het belijden van Christus onderdrukking, armoede en afwijzing tot gevolg heeft. Het werk is onderverdeeld in deze vier pijlers >

Onze missie en werkwijze zijn verwoord op deze pagina >

Bestuurssamenstelling

Bestuurder:

  • Dhr. J.D. (Jan Dirk) van Nifterik

Raad van Toezicht:

  • Dhr. J. (Jan) Bor (voorzitter)
  • Dhr. A.W. (Abwin) Luteijn (vice-voorzitter)
  • Dhr. M. (Marius) Rebel 
  • Dhr. D. (Dirk) van Genderen 
  • Dhr. A. (Ton) Bakker
  • Dhr. L.S. (Leendert) van Wezel 
Beloningsbeleid

De leden van de Raad van Toezicht van Stichting HVC vervullen hun taken op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel kunnen eventueel door hen voor de stichting werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed. Binnen de kaders van de Belastingdienst wordt in een aantal gevallen een kleine (onkosten)vergoeding aan vrijwilligers verstrekt.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Volg de activiteiten van HVC via de pagina Actueel >

Blijf betrokken

Ontvang het laatste nieuws over christenvervolging via e-mail (circa 2 e-mails per maand) of per post en leef mee met vervolgde christenen!

Contact

Stichting Hulp Vervolgde Christenen
Dorpsweg 85
4221 LJ Hoogblokland (NL)
info@stichtinghvc.nl

+31 (0)183 - 563 628

bereikbaar tijdens kantooruren

Maak uw gift over

ABN AMRO: NL51 ABNA 0561 4551 39
ING: NL18 INGB 0003 1340 57

Doneer online

Doneer nu        ANBI

Volg ons op

Stichting HVC helpt vervolgde christenen.