ANBI

Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Uw giften aan HVC mag u dus aftrekken in uw belastingaangifte.

ANBI-gegevens

Stichting Hulp Vervolgde Christenen
RSIN: 8169.73.738
Contactgegevens: zie onze contactpagina >

Activiteiten en financiën

In onze jaarverslagen leest u een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten van Stichting HVC. De financiële verslagen bevatten de balans en staat van baten en lasten. De jaarverslagen worden jaarlijks vóór 1 juli in het volgende jaar gepubliceerd.

Jaarverslag 2019

Open het HVC Jaarverslag door op de afbeelding te klikken:

Download hier de bijlage Financieel verslag 2019 >

De stichting

Actueel beleidsplan

Een samenvatting van het beleidsplan 2017-2021 downloadt u hier > 

Doelstellingen

HVC is actief in gebieden waar het belijden van Christus onderdrukking, armoede en afwijzing tot gevolg heeft. Het werk is onderverdeeld in deze vier pijlers >

Onze missie en werkwijze zijn verwoord op deze pagina >

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van HVC bestaat uit de volgende leden:

  • Dhr. J. Bor (voorzitter)
  • Dhr. M. Rebel (secretaris)
  • Dhr. A.W. Luteijn (penningmeester)
  • Dhr. D. van Genderen (algemeen bestuurslid)
Beloningsbeleid

De bestuursleden van Stichting HVC vervullen hun taken op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel kunnen eventueel door hen voor de stichting werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed. Binnen de kaders van de Belastingdienst wordt in een aantal gevallen een kleine (onkosten)vergoeding aan vrijwilligers verstrekt.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Volg de activiteiten van HVC via de pagina Actueel >

Blijf betrokken

Het is voor vervolgde christenen een grote bemoediging om te weten dat er vanuit Nederland voor hen wordt gebeden. Mogen we u op de hoogte houden over christenvervolging?

Contact

Stichting Hulp Vervolgde Christenen
Dorpsweg 85
4221 LJ Hoogblokland (NL)
info@stichtinghvc.nl

+31 (0)183 - 563 628

bereikbaar tijdens kantooruren

Maak uw gift over

ABN AMRO: NL51 ABNA 0561 4551 39
ING: NL18 INGB 0003 1340 57

Doneer online

Doneer nu        ANBI

Volg ons op

Stichting HVC helpt vervolgde christenen.