Cursusprogramma voor nieuwe christenen in Bangladesh

  • Nieuwe christenen ontvangen toerusting

    Nieuwe christenen ontvangen toerusting

17 juni 2022

De afgelopen jaren zijn in Bangladesh honderden mensen tot geloof in de God van de Bijbel gekomen. Stichting HVC biedt hen de broodnodige toerusting.

Deze christenen met een moslimachtergrond hebben grote behoefte aan gedegen Bijbelonderwijs. Daarom steunt HVC in Bangladesh een programma waarbij bekeerlingen in kleine groepjes eens per week een dagdeel onderwijs krijgen uit de Bijbel. Naast basiskennis van het christelijke geloof, zijn er ook cursussen die gaan over de boeken van Mozes en de brieven van Paulus. Het programma duurt minimaal één jaar en maximaal drie jaar, afhankelijk van de groep. De lessen worden interactief vormgegeven en geleid door een tutor die hier speciaal voor is getraind.

Sociaal isolement

Christenen met een moslimachtergrond hebben het ook in Bangladesh erg moeilijk. Vaak worden zij verstoten door de familie, vrienden en dorpsgenoten. Een sociaal isolement dreigt. Daarom wordt tijdens de training veel aandacht besteed aan het vormen van een gemeente, een christelijke 'familie'. Ook bespreekt men met elkaar hoe om te gaan met tegenstand en vervolging. Hoe reageer je bijvoorbeeld als er steeds weer (agressieve) vragen worden gesteld door familieleden? En wat te doen als je wordt bedreigd?

Bidt u mee?

Bidt u mee voor dit programma? Dat het de nieuwe christenen mag bemoedigen en opbouwen?

 

Help vervolgde christenen in Bangladesh en steun ze met uw gift

Betaalmethode

Selecteer uw bank

Gegevens
Uw gegevens verwerken wij met respect voor uw privacy 

Blijf betrokken

Ontvang het laatste nieuws over christenvervolging via e-mail (circa 2 e-mails per maand) of per post en leef mee met vervolgde christenen!