Andrew uit Nigeria - Dag 4 - Week voor de Vervolgde Kerk

7 juni 2023

De week van 4 t/m 10 juni is de Week voor de Vervolgde Kerk. Samen met collega-organisaties Open Doors, SDOK en Friedensstimme roepen wij christenen in Nederland en Vlaanderen op een week lang te bidden voor de vervolgde Kerk. Iedere dag delen we een gebedspunt. Vandaag bidden we voor christenen die met aanslagen en intimidaties te maken krijgen.

Na de aanval van Boko Haram staan nog maar zes huizen overeind. De kerk herrijst als een feniks uit de as, ziet dominee Andrew uit Nigeria tot zijn verbazing. “Na die vreselijke nacht in 2015 leek de kerk in ons dorp Guyaku vernietigd. Boko Haram-strijders overvielen ons dorp, stalen alles en wat niet mee kon, staken ze in brand. Verschillende christenen werden vermoord. Na die gebeurtenis had ik echt de hoop verloren dat we hier ooit nog samen God zouden aanbidden. Onze kerk was kapotgemaakt. We moesten ons die nacht schuilhouden in de bergen, terwijl het vuur als het ware onze huizen opvrat. In die uren kon ik alleen maar bidden. Dat God ons kracht zou geven. Dat we, als we ontvoerd zouden worden, Jezus niet zouden afzweren. Ik bad dat iedereen sterk zou blijven staan in hun geloof. Toen de ochtend kwam, ging iedereen voorzichtig op zoek naar geliefden. Het dorp smeulde nog na, overal hing de rook in de lucht. Wat ik zag, was genoeg om te geloven dat we nooit meer samen zouden komen in de kerk. We waren alles kwijt. Veel dakloze christenen zochten een heenkomen in naburige dorpen. Maar na een poos keerden er toch mensen terug. Op een gegeven moment wist ik gewoon dat het tijd was, tijd om weer als kerk samen te komen. Ik vroeg een paar kerkleden om van stokken, palen en geblakerde zinkplaten een nieuwe kerk te bouwen. Vanaf dat moment kwam de kerk weer tot leven en groeide zelfs!” 

Bid voor: bescherming van vervolgde christenen als Andrew. Bid dat zij nooit de moed opgeven. Bid dat ook wij volharden in gebed voor onze broers en zussen die lijden. 

Bron: www.opendoors.nl

Blijf betrokken

Ontvang het laatste nieuws over christenvervolging via e-mail (circa 2 e-mails per maand) of per post en leef mee met vervolgde christenen!