Eén op de 120 christenen komt om vanwege geloof

11 september 2019

Wie zich gaat verdiepen in christenvervolging, stuit op ontelbaar veel verhalen. Verhalen van mensen, soms in groepen, soms alleen. Het grote verhaal van christenvervolging gaat de eeuwen door. De verspreiding van het Evangelie, de groei van de Kerk én de vervolging van gelovigen zijn onlosmakelijk verbonden met de wereldgeschiedenis. De vele unieke verhalen vormen samen één lange geschiedenis: het verhaal van de wereldwijde Kerk. Al sinds de schepping van het heelal probeert satan het plan van God tegen te houden. Waar het Goede Nieuws over Jezus Christus verkondigd wordt, daar is ook Gods tegenstander actief. In de twintig eeuwen nadat de Heere Jezus terug is gegaan naar de hemel, zijn er verschillende zware vervolgingen geweest. Deze hebben aan veel christenen het leven gekost.

Vervolging ín de Bijbel

In de Bijbel staat dat het volgen van God tot vervolging zal lijden. Kaïn vermoordde Abel, omdat hij zag dat Abel wel door de Heere God verhoord werd en hijzelf niet. De Egyptische Farao vervolgde Gods volk en wilde hen uitroeien. Sadrach, Mesach en Abednecho werden in de oven gegooid, omdat ze niet wilden buigen voor een afgodsbeeld. In het Nieuwe Testament lezen we onder meer over de vervolging van Paulus en Stephanus. Paulus schrijft in zijn brief aan de Thessalonicenzen dat ook zij zware vervolging hebben moeten doorstaan. De Heere Jezus vertelde het Zijn leerlingen al dat wie Hem zou volgen, te maken zou krijgen met vervolging. Ook Hijzelf werd vervolgd, gemarteld en uiteindelijk aan het kruis gespijkerd. Satan probeerde Jezus tegen te houden. Maar, hoe verschrikkelijk Zijn dood ook was, juist daardoor werd genade voor mensen mogelijk gemaakt. Het plan van satan faalde.

Hoe veel christenen worden vervolgd?

Vandaag de dag telt de wereld naar schatting meer dan 245 miljoen vervolgde christenen. “Het wereldwijde aantal christelijke martelaren is door de eeuwen heen ‘opmerkelijk constant’, namelijk 0,8 procent van alle christenen. Dat wil zeggen dat één op de 120 christenen omkomt vanwege zijn geloof,” zo stelt de Amerikaanse onderzoeker dr. Todd M. Johnson. “Wereldwijd stierven bijna 70 miljoen christenen in de jaren 33 tot 2000 om hun geloof.” De wereldbevolking groeide snel in de 20e eeuw en het aantal christenen groeide mee. Meer dan de helft van de alle martelaren (45,4 miljoen) werd gedood in de twintigste eeuw. De getallen van het onderzoek van Johnson zijn een schatting. Niet alle slachtoffers van een bepaald dodelijk regime hoeven immers christenen te zijn, daarmee is rekening gehouden. Ook christenen die als ‘ketters’ zijn terechtgesteld tellen mee. Johnson: “Martelaarschap is een onveranderlijk kenmerk van de kerkhistorie en komt voor in elke christelijke traditie en geloofsgemeenschap.”

Einde verhaal voor christenen?

De vervolging zal doorgaan tot de einde der tijden. Maar voor vervolgde christenen stopt het verhaal niet bij hun verdrukking. Zij getuigen van een levende God die redding en troost brengt in nood. Psalm 103 vers 1 zegt: “Vergeet nooit één van Zijn weldadigheden”. Daarom schrijven we de verhalen op en leest u een selectie in Hulp Magazine. Ook is er een grote collectie boeken verkrijgbaar (o.a. via HVC), met getuigenissen van vervolgde christenen over de hele wereld. Lees de verhalen van vervolgde christenen en er gaat een wereld voor u open!

Blijf betrokken

Ontvang het laatste nieuws over christenvervolging via e-mail (circa 2 e-mails per maand) of per post en leef mee met vervolgde christenen!