Gebedsbijeenkomst in Gambia vanwege plannen regering

  • Wordt Gambia officieel een islamitische staat?

    Wordt Gambia officieel een islamitische staat?

23 november 2019

Vandaag, 23 november 2019, komen in Gambia duizenden christenen samen in een stadion om te bidden. De gebedsbijeenkomst is georganiseerd, omdat er opnieuw wordt geprobeerd om van Gambia officieel een islamitische staat te maken. Hierbij wordt ook gesproken over het invoeren van de sharia. Als dit wordt doorgevoerd, dan zijn de gevolgen voor de christelijke minderheid in Gambia zeer groot!

Eerdere poging

Ook in 2016 probeerde de regering van Gambia de statuten van het land te wijzigen, zodat het een islamitische staat zou worden. Toen zijn alle christenen bij elkaar gekomen in een stadion om te bidden. Onze contactpersoon in Gambia vertelt: “De Heere heeft het toen zo bestuurd, dat Gambia geen islamitische staat kon worden.”

De huidige situatie van het christendom in Gambia

Ongeveer 90 procent van de inwoners van Gambia is moslim en 5 tot 8 procent is christen. Gambia staat bekend als een land met (op dit moment) een voor Afrikaanse begrippen relatief grote godsdienstvrijheid. Vriendschappen tussen moslims en christenen komen veel voor. Vanuit de overheid is er momenteel geen sprake van vervolging, maar in de familiesfeer heerst vaak wel een taboe op andere godsdiensten dan de islam. Er zijn veel schrijnende voorbeelden van christenen die vervolging en verdrukking ervaren vanuit de familiekring. Het gebeurt niet zelden dat bekeerlingen (inclusief kinderen en vrouwen) letterlijk op straat gezet worden nadat zij tot geloof zijn gekomen. Vervolgde en verdrukte christenen kunnen in Gambia wel rechtshulp krijgen, maar geen onderdak. Een groeiend aantal moslims bekeert zich tot het christendom, wat leidt tot een urgente hulpvraag uit Gambia. Zou de regering erin slagen de statuten van het land te wijzigen, dan is de kans zeer reëel dat ook vanuit de overheid christenen vervolgd zullen gaan worden.

Daarom komen de christenen opnieuw samen in het stadion. Bidt u samen met hen dat de plannen van de regering niet zullen worden doorgevoerd?

Blijf betrokken

Ontvang het laatste nieuws over christenvervolging via e-mail (circa 2 e-mails per maand) of per post en leef mee met vervolgde christenen!