Gezocht: lid (m/v) Raad van Toezicht

17 mei 2021

Meer dan 150 vrijwilligers en een klein coördinerend team vormen samen Stichting HVC. Voor vervolgde christenen wil HVC een bondgenoot zijn. Gedreven door de liefde van Christus. HVC wil dichtbij hen zijn en met concrete hulp een verschil maken in hun situatie. In de Raad van Toezicht van Stichting HVC is een vacature ontstaan door uitbreiding.

Per 1 april 2021 is de bestuursvorm van Stichting HVC gewijzigd. De structuur bestaat nu uit een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur. De dagelijkse leiding ligt bij de bestuurder, de heer Jan Dirk van Nifterik. De Raad van Toezicht vergadert tenminste vier keer per jaar op het HVC-kantoor in Hoogblokland. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het gevoerde beleid en is zo samengesteld dat brede kennis en ervaring in de verschillende disciplines gewaarborgd is. Daarnaast is de Raad van Toezicht het klankbord en vanuit eigen expertise de adviseur (gevraagd en ongevraagd) van de bestuurder. Het betreft een onbezoldigde functie.

De Raad van Toezicht ziet toe op:

  • De realisatie van de (statutaire) doelstellingen van de stichting;
  • De strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de organisatie;
  • De opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
  • De financiële vastlegging;
  • De naleving van wet- en regelgeving.

Van het nieuwe lid wordt verwacht dat hij of zij belijdend christen is. Heeft u hart voor de wereldwijde kerk en vervolgde christenen in het bijzonder? Kent u de kerkelijke kaart in Nederland en kunt u schakelen met alle stakeholders en de breedte van de achterban? Solliciteer dan en raak betrokken bij de vervolgde kerk!

Meer informatie of solliciteren? Stuur een e-mail naar info@stichtinghvc.nl of neem contact op via 0183 - 563 628 en vraag naar dhr. A.W. Luteijn. 
 

Blijf betrokken

Ontvang het laatste nieuws over christenvervolging via e-mail (circa 2 e-mails per maand) of per post en leef mee met vervolgde christenen!