HVC Bondgenoten: ondernemers schenken ervaring en expertise!

  • De vorige ondernemersavond was een succes!

    De vorige ondernemersavond was een succes!

  • De vorige ondernemersavond was een succes!

    De vorige ondernemersavond was een succes!

24 januari 2017

Afgelopen jaar is hard gewerkt aan de inrichting van de HVC ondernemersvereniging Bondgenoten. Inmiddels is een vaste stuurgroep gevormd van betrokken ondernemers, bestaande uit voorzitter Nelis Zondag van Zondag Opleidingen, secretaris Ton Bakker van KOOZ Kozijnen, algemeen adjunct Roelof Veldhuizen van Administratie Plus GO, Corné van der Hoek van Van der Hoek Trading B.V. en Koos Thierry van STH Automatisering.
 
Door lid te worden van Bondgenoten kunt u uw ervaring, inzicht en expertise inzetten om het werk van HVC te verbeteren. Daarnaast vragen we jaarlijks een kleine bijdrage voor ons noodfonds. Het opstarten van reguliere fondsenwerving neemt bij levensbedreigende situaties vaak te veel tijd in beslag. Het noodfonds vormt een buffer, zodat bij acute hulpvragen direct hulp kan worden geboden.

In 2017 komt er meer nadruk te liggen op onderlinge contacten tussen ondernemers en op contacten tussen ondernemers en vervolgde christenen. Dit jaar zullen twee bijeenkomsten worden georganiseerd. De eerste bijeenkomst vindt plaats op D.V. 28 maart in de showroom van Kooz Kozijnen te Hardinxveld-Giessendam (inloop vanaf 17.00 uur). Tijdens deze bijeenkomst zal een gastspreker uit Pakistan vertellen over zijn leven als dominee in Pakistan. Tijdens de bijeenkomst zullen ook de plannen voor de eerste ondernemersreis naar een van de projectlanden worden gepresenteerd. Er is tijd voor gezellige en zinvolle ontmoeting, er is een heerlijke maaltijd en een bedrijfspresentatie.

Blijf betrokken

Ontvang het laatste nieuws over christenvervolging via e-mail (circa 2 e-mails per maand) of per post en leef mee met vervolgde christenen!