Jaarverslag 2022: steeds meer steun voor vervolgde christenen

30 juni 2023

In verwondering en dankbaarheid publiceren wij ons Jaarverslag 2022. Wij zagen in 2022 de inkomsten stijgen naar € 3.264.043,-. Van de totale baten konden wij 97,75 % besteden aan de doelstellingen, waarvan 83,4% aan de uitvoering van concrete hulp in het buitenland. Lees in ons Jaarverslag de verhalen achter de cijfers. Maak kennis met enkele van de vervolgde christenen die we konden helpen, maar ook met de vrijwilligers en medewerkers die samen HVC vormen. Bovenal: dank met ons mee, omdat God het werk gezegend heeft. Soli Deo Gloria!

U vindt het Jaarverslag 2022 hier (klik op de afbeelding):

Benieuwd naar de jaarcijfers?

Lees de financiële verantwoording 2022

Bemoedigende verhalen

Met het jaarverslag 2022 kijken we nog één keer achterom. En dat mogen we doen in verwondering en dankbaarheid. In het Jaarverslag leest u de verhalen van christenen die lijden omdat ze in Jezus Christus geloven. Maar ook over hun vastberadenheid om te getuigen over Wie God voor hen is. Voor hen zijn we bondgenoot geweest. Hun hebben we concrete en inventieve hulp geboden.

Maar wij helpen hen niet alleen, we ontvangen ook veel van hen! HVC-directeur Jan Dirk van Nifterik: "Het bemoedigt me dat christenen van God de kracht krijgen om staande te blijven in verdrukking, midden in de vijandige wereld. Het is een voorrecht de verhalen te horen over hoe God werkt."
 

Het is een voorrecht de verhalen te horen over hoe God werkt"
 

Kernopdracht

Ons werk is mogelijk gemaakt dankzij u. De cijfers spreken voor zich. De inkomsten in 2022 stegen naar ruim 3,2 miljoen euro. Meer dan ooit mogen we spreken van een financieel gezonde stichting. Bijna 98% konden we besteden aan onze doelstelling, dat kenmerkt onze zuinigheid. Alle vrijwilligers en donateurs danken wij heel hartelijk voor de grote betrokkenheid en vrijgevigheid. 

Samen met u hebben we invulling proberen te geven aan het zijn van een goede en getrouwe dienstknecht. In het Bijbelboek 2 Timotheüs staat in hoofdstuk 4 vers 5 onze kernopdracht: "Maar gij, wees wakker in alles, lijd verdrukkingen; doe het werk van een evangelist; maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij." We weten ons daarin elke dag afhankelijk van God. Want zoals we in Psalm 127 lezen: "Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan."

Aan iedereen die in 2022 heeft meegeleefd, geholpen, gebeden of gedoneerd: dank u wel voor uw trouwe steun!
 

Naar het Jaarverslag 2022

Blijf betrokken

Ontvang het laatste nieuws over christenvervolging via e-mail (circa 2 e-mails per maand) of per post en leef mee met vervolgde christenen!