Leven in Nepal na de ramp

  • Bamboehut met winkel van mevrouw Sakey

    Bamboehut met winkel van mevrouw Sakey

10 december 2015

Aardbeving

Eind april 2015 heeft in Nepal de zwaarste aardbeving plaatsgevonden in ruim 80 jaar. Niet lang daarna volgde een tweede aardbeving. Meer dan 8500 mensen zijn omgekomen en meer dan een half miljoen huizen zijn vernietigd.  Het is de dodelijkste ramp die het land in de Himalaya ooit heeft getroffen. Nu (een half jaar na de ramp) is het stof opgetrokken, waar mogelijk is het puin opgeruimd en de zwakke muren ondersteund. Wat blijft, zijn de aangrijpende verhalen van verlies en de getuigenissen van hulp en hoop.

HVC-directeur Jan Bor bracht, samen met Abwin Luteijn (projectleider Nepal), dit najaar een bezoek aan Nepal. Dit deden zij om te inventariseren hoe de noodhulp verloopt en om in kaart te brengen waar er nog steeds hulp nodig is. Zij hoorden de verhalen van de vele christenen die zich tijdens de eerste aardbeving in de kerk bevonden. Het kerkgebouw hield stand, maar vele huizen (foto) stortten in. Met hulp vanuit Holland verblijven sommige van hen nu in een bamboehut en hebben zij een winkeltje kunnen starten (foto).

Noodhulp in Kathmandu

HVC kon direct na de aardbeving van start gaan met het verlenen van hulp, mede dankzij de contacten die zij onderhoudt met lokale kerken en het noodhulpfonds van betrokken ondernemers (HVC bondgenoten). Er werd een lokaal noodhulpteam samengesteld dat praktische hulp verleende in Kathmandu, de hoofdstad van Nepal. Daar hebben zij noodhulpmiddelen uitgedeeld, waaronder: dekens, gas/kooktoestellen, voedselpakketten, kleding, schoenen  en tenten . Ook werd er gestart met veilige huisvesting voor de kinderen in het kindertehuis ‘Fatherhouse’ en de opbouw van huizen en kerken. 

Van noodonderkomens naar wederopbouw

De noodhulp werd ook uitgebreid naar afgelegen buitengebieden, waar vaak nog helemaal geen noodhulp werd verleend. Daar bleek het vooral noodzakelijk om te voorzien in noodonderkomens en aansluitend te helpen met de wederopbouw. In verschillende regio’s wordt er nu gebouwd aan scholen, kerkgebouwen en woningen.

Ouders verloren tijdens de aardbeving

Er is dringend hulp nodig voor 40 kinderen die wees zijn geworden tijdens die bewuste aardbeving. Voor hen wordt het kindertehuis ‘Fatherhouse Gorkha’ uitgebreid en gereed gemaakt voor hun komst. Stichting HVC is op zoek naar mensen die sponsorouder willen worden van één of meer van deze kinderen.

Godsdienstvrijheid veroorzaakt schaarste

Bijzonder is de wijziging in de Nepalese grondwet die recentelijk is aangenomen. Met deze wijziging is de vrijheid van godsdienst veiliggesteld. Hierdoor is echter wel de handel met India grotendeels stilgelegd, doordat Indiase grensofficieren als tegenreactie op de nieuwe grondwet duizenden vrachtauto’s niet willen doorlaten. Er is een schaarste ontstaan aan o.a. brandstof. Een taxichauffeur moet bijvoorbeeld ongeveer 36 uur in de rij staan voor maximaal 10 liter benzine die omgerekend zo’n € 5,- per liter kost.
Christenen in Nepal zijn zeer dankbaar en blij met deze nieuwe grondwet. Stichting HVC voorziet hen van Bijbels, Evangelisatieboekjes en kinderbijbels zodat zij het Evangelie kunnen verkondigen.

“Vertrouw op de Heere”

Tijdens deze reis ontmoetten Bor en Luteijn mevrouw Sakey. Haar leven als hindoe was moeizaam, ook omdat haar man veel alcohol dronk. Drie jaar geleden kwam zij tot bekering, een poosje later gevolgd door haar man Durgamaya.Hij werkt nu in de bouwsector en is geen dronkaard meer. Eerst was het leven van Sakey intens moeilijk, nu mag ze haar vertrouwen uitspreken in de Heere. Tijdens de aardbeving bezocht het echtpaar met hun drie dochters een kerkdienst. Dat werd hun redding. Hun huis werd geheel verwoest, maar zij werden gespaard! Met hulp van HVC heeft het echtpaar een bamboehut (rechts) gekocht, waar ze nu wonen en een winkeltje zijn begonnen. Sakey heeft ook een boodschap aan de christenen in Nederland: “Welke problemen er in de toekomst nog zullen komen, vertrouw op de Heere; Hij is de constante factor.”  

Blijf betrokken

Ontvang het laatste nieuws over christenvervolging via e-mail (circa 2 e-mails per maand) of per post en leef mee met vervolgde christenen!