Nieuw initiatief: Bijbelschool voor evangelisten in India

  • Cursisten luisteren aandachtig naar een les in de Bijbelschool

    Cursisten luisteren aandachtig naar een les in de Bijbelschool

30 november 2023

HVC heeft het initiatief genomen tot een Bijbelschool in India. De eenjarige cursus is tot stand gekomen in samenwerking met een lokale partner en is gericht op (toekomstige) evangelisten. Gedurende een periode van tien maanden ontvangen de cursisten elke maand een midweek onderwijs.

Circa 30 voorgangers en evangelisten nemen deel aan de cursus. Bij de invulling van het programma wordt onder meer gebruik gemaakt van cursusmaterialen van de Nederlandse stichting NET Foundation, een stichting die zich richt op de opleiding van lokale voorgangers. Het deputaatschap Hulp bij Bijzondere Noden van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland neemt een deel van de benodigde fondsen voor haar rekening. 

Groeiende vervolging

In India neemt de vervolging toe. Stap voor stap krijgen christenen het moeilijker. Toch groeit de kerk er hard. In afgelegen dorpjes ontstaan spontaan nieuwe gemeenten. Daardoor is de behoefte aan evangelisten en voorgangers groot.

Waarom deze Bijbelschool?

De voorgangers die door HVC worden gesteund, opereren veelal in afgelegen plattelandsgebieden, waar de druk op christenen groot is. Zij doen met veel passie hun evangelisatiewerk. Maar doordat een deel van hen weinig of geen opleiding heeft genoten, blijft het theologisch kennisniveau achter. In sommige regio's bestaat geen theologische opleiding. Ook kan lang niet elke evangelist een dergelijke opleiding betalen. 

Voor veel voorgangers ontbrak het tot nu toe aan opleidingsmogelijkheden. De nieuwe Bijbelschool voorziet in deze behoefte. Wilt u investeren in hun scholing?

Ja, ik steun de scholing van evangelisten in India

Voor 75 euro kan een evangelist een midweek studeren.
Met uw gift maakt u hun opleiding mogelijk. Elk bedrag is welkom! 

Betaalmethode

Selecteer uw bank

Gegevens
Uw gegevens verwerken wij met respect voor uw privacy 

Blijf betrokken

Ontvang het laatste nieuws over christenvervolging via e-mail (circa 2 e-mails per maand) of per post en leef mee met vervolgde christenen!