Nieuwe rechtszaak Asia Bibi op komst

  • Asia Bibi

    Asia Bibi

30 november 2015

Asia Bibi verblijft nog altijd in de Multan-vrouwengevangenis omdat ze zich zes jaar geleden schuldig zou hebben gemaakt aan godslastering. De voorbereiding van haar proces bij de Pakistaanse Hoge Raad is in volle gang, de rechtszitting wordt binnen afzienbare tijd verwacht.

Het gaat goed met Asia Bibi, al hebben alle spanningen invloed op haar emotionele en mentale weerbaarheid. Haar familie is opgevangen door betrouwbare mensen. Naar omstandigheden gaat het goed met de man van Bibi en haar dochters, al missen ze haar enorm.

Ondanks de vele keren dat hij is bedreigd, blijft advocaat Saif-ul-Malook strijden voor de zaak van Bibi. Door alle (internationale) aandacht is haar zaak een uiterst gevoelige kwestie geworden. Malook ziet grote onregelmatigheden in eerdere uitspraken en vindt dat de rechters zich hebben laten leiden door de publieke opinie. In een recent gesprek met Jan Dirk van Nifterik van Stichting HVC vertelde hij goede hoop te hebben op vrijlating.
 
Begin november is Europarlementariër Peter van Dalen in Pakistan geweest en daar heeft hij gesprekken gevoerd met de familie en de advocaat en met ministers en hoge ambtenaren. Van Dalen hoopt dat Pakistan de blasfemiewetgeving bijstelt, want Asia Bibi is niet het enige slachtoffer van het misbruik van deze wetgeving. De Europese Unie en Pakistan hebben al jaren een handelsakkoord over verlaagde import- en douaneheffingen en nog veel meer en dat akkoord wordt binnen enkele maanden geëvalueerd en opnieuw opgesteld. Van Dalen: “Via zo’n handelsakkoord en op andere manieren moeten we proberen voorzichtig druk uit te oefenen op Pakistan om de vrijheid van religieuze minderheden beter te borgen.”
 
Dankzij de actie die Stichting HVC in september jl. hield, kon de eerste bijdrage worden geleverd aan de advocaat- en gerechtskosten. Een anonieme ondernemer zamelde een aanzienlijk deel van de overige advocaatkosten in. Stichting HVC bedankt alle gevers voor hun betrokkenheid. Ook Van Dalen is blij met de giften en spontane acties tot hulp.

De inzamelingsactie gaat door. Naast de bijdrage aan de advocaatkosten, hoopt HVC ook een bijdrage te kunnen leveren aan de steun en opvang aan Bibi’s familie, voor de bezoeken aan de gevangenis en voor het voedsel wat steeds aan Bibi wordt gebracht, voor de scholing van Asia Bibi’s dochters en voor de beveiliging van de familie en het lokale team. Voor deze support is (per 30 nov. 2015) nog ca. € 15.000,- nodig.
 
Blijvend gebed voor Asia Bibi en alle betrokkenen is nodig.

Blijf betrokken

Ontvang het laatste nieuws over christenvervolging via e-mail (circa 2 e-mails per maand) of per post en leef mee met vervolgde christenen!