Pastorconferenties in India over jeugdwerk en pastoraat

13 september 2023

India - Deze zomer verzorgde HVC een vijftal conferenties voor voorgangers en evangelisten in India. HVC-projectleiders Hans-Willem Westerbeke en Jonathan Hoekstra bezochten samen met lokale partners regionale pastorgroepen om hen te bemoedigen en toe te rusten. Bij vier van de vijf conferenties besteedden ze aandacht aan jeugdwerk en pastoraat. De deelnemers ontvingen nieuwe handvatten voor hun taak in de gemeente en voor het evangelisatiewerk.

Praktische toerusting

Via lokale partners staat HVC in nauw contact met een netwerk van voorgangers in het oosten van India. Een deel van deze Indiase evangelisten wordt ondersteund via het HVC-project Steun een evangelist. Er is een grote behoefte aan gedegen onderwijs en toerusting voor hun dagelijkse werk. Een aantal van de evangelisten is nog niet zo lang geleden tot het christelijk geloof gekomen en heeft nooit de kans gehad een Bijbelschool te volgen. Maar ze weten zich geroepen om de blijde Boodschap die hun leven heeft veranderd, door te geven aan anderen.

HVC-projectleider Hans-Willem Westerbeke

Een voorganger was honderden meters over straat gesleurd en het dorp uit geschopt”

- HVC-projectleider Hans-Willem Westerbeke

Getuigenissen over een radicale ommekeer 

Het uitdragen van het Evangelie gaat niet zelden gepaard met hevige vervolging. Bij de conferenties deelden verschillende broeders hun getuigenis. Vaak was het een variatie op hetzelfde aangrijpende relaas: iemand komt tot geloof en zijn leven neemt een radicale wending. Hij begint evangelisatiewerk in zijn eigen dorp en er vormt zich een huiskerkje. Dit zorgt voor onrust en agressie bij de hindoeïstische dorpsgemeenschap en vroeg of laat breekt vervolging los. Een voorganger vertelde hoe hij honderden meters over straat gesleurd werd en met zijn gezin het dorp uit geschopt werd. Hun huis ging achter hen in vlammen op. Het belette hem niet in een ander dorp opnieuw te beginnen, waar intussen een groep van 300 gelovigen is ontstaan. 

  • De lessen geven een nieuw perspectief op het werk in de gemeente

    De lessen geven een nieuw perspectief op het werk in de gemeente

Nieuw perspectief

De conferenties van afgelopen zomer boden de evangelisten nieuw perspectief op het werk in hun gemeente. Tijdens deze regionale pastorconferenties konden de evangelisten elkaar ontmoeten, voor elkaar bidden, verhalen delen en elkaar bemoedigen. Aan de conferenties namen naast de gesponsorde pastors ook andere lokale evangelisten deel. De opkomst varieerde van 8 tot 90 deelnemers. Een van de lokale partners gaf les over evangelisatie en de HVC-projectleiders richtten zich op de thema’s pastoraat en jeugdwerk. 

Pastoraat: een herder met schapen

Voor het onderwijs over pastoraat was het beeld van een herder met een kudde schapen het uitgangspunt. Als een schaap gewond is of achterblijft, moet de herder eerst goed naar het probleem van het schaap kijken voordat hij gaat helpen. Zo werden ook de Indiase voorgangers aangemoedigd om eerst goed naar hun gemeenteleden te luisteren en hen van daaruit troost te bieden met Gods Woord.

Jeugdwerk: van volgelingen tot leiders

Ook bij de lessen over jeugdwerk werd het belang van goed luisteren voor het voetlicht gebracht. De deelnemers leerden: ten diepste zijn jongeren niet op zoek naar de nieuwste gadgets, maar willen zij - net als ieder mens - echt gezien en gehoord worden. De voorgangers werden uitgedaagd om de jeugd serieus te nemen en actief te betrekken bij de kerk. Door jongeren stapsgewijs meer verantwoordelijkheid te geven, kunnen zij door Gods genade uitgroeien van volgelingen tot leiders. En mogen zij op hun beurt weer andere jongeren bereiken met het Evangelie van Jezus Christus.

De gesprekken verliepen steeds geanimeerder"
- Hans-Willem Westerbeke (HVC)

  • Evangelisten bemoedigen elkaar

    Evangelisten bemoedigen elkaar

Bemoedigende gesprekken

Deelnemers luisterden met interesse naar het gegeven onderwijs en vertelden dat het hun een nieuwe kijk gaf op hun rol in de gemeente. Na de lessen gingen de voorgangers en evangelisten in kleine groepen met elkaar in gesprek. De gesprekken verliepen gaandeweg steeds geanimeerder. Zo werden de pastorgroepen niet alleen bemoedigd door de HVC-medewerkers en -partners, maar mochten zij ook elkaar tot zegen zijn. 

Help mee de boodschap van God uit te dragen in Zuid-Azië. Word donateur van Steun een Evangelist! Maandelijks ontvangt een evangelist uw financiële bijdrage om zo Gods Woord vérder te brengen en onze naasten te ondersteunen.

Ja, ik steun een evangelist

Voor 50 euro tilt u één evangelist een volle maand boven de armoedegrens en ontvangt hij training.
Een deelbedrag geven kan ook: al voor 10 euro kunnen een evangelist en zijn gezin een week lang financieel rond komen.
Helpt u mee de boodschap van God uit te dragen?

Selecteer uw bank

Gegevens
Uw gegevens verwerken wij met respect voor uw privacy 

Blijf betrokken

Ontvang het laatste nieuws over christenvervolging via e-mail (circa 2 e-mails per maand) of per post en leef mee met vervolgde christenen!