Reisverslag Oeganda: "Als alles om je heen wegvalt, dan blijft alleen God over."

 • Jan Dirk met dominee Drale

  Jan Dirk met dominee Drale

 • De watervoorzieningen in het vluchtelingenkamp zijn goed. Er zijn voldoende waterpompen verspreid over het kamp.

  De watervoorzieningen in het vluchtelingenkamp zijn goed. Er zijn voldoende waterpompen verspreid over het kamp.

 • Op deze foto staan de kinderen in de rij voor het ontbijt, ze krijgen thee en Chapati (een soort brood)

  Op deze foto staan de kinderen in de rij voor het ontbijt, ze krijgen thee en Chapati (een soort brood)

 • Deze weduwe wordt door de betrokkenen bij het project verzorgd. Ze bieden haar waar mogelijk medische hulp en voorzien haar van voedsel.

  Deze weduwe wordt door de betrokkenen bij het project verzorgd. Ze bieden haar waar mogelijk medische hulp en voorzien haar van voedsel.

 • Veel kinderen zijn hun beide ouders verloren. Daardoor moeten vaak jonge kinderen voor hun jongere broertjes en zusjes zorgen. Het aantal weeskinderen dat in het project van HVC is opgenomen is de afgelopen drie maanden gestegen van 32 naar 68.

  Veel kinderen zijn hun beide ouders verloren. Daardoor moeten vaak jonge kinderen voor hun jongere broertjes en zusjes zorgen. Het aantal weeskinderen dat in het project van HVC is opgenomen is de afgelopen drie maanden gestegen van 32 naar 68.

 • Hier wordt voedsel uitgedeeld aan gezinnen in de omgeving van hun tentenkamp. De betreffende gezinnen hebben helemaal niets en zijn afhankelijk van deze steun. Bijzonder dat juist ook in eigen nood, deze christenen willen omzien

  Hier wordt voedsel uitgedeeld aan gezinnen in de omgeving van hun tentenkamp. De betreffende gezinnen hebben helemaal niets en zijn afhankelijk van deze steun. Bijzonder dat juist ook in eigen nood, deze christenen willen omzien

 • De kinderen op het project leren dagelijks liederen en horen verhalen uit de Bijbel. De leiding verzorgt deze dagelijkse Bijbelstudies.

  De kinderen op het project leren dagelijks liederen en horen verhalen uit de Bijbel. De leiding verzorgt deze dagelijkse Bijbelstudies.

 • Door steun vanuit Nederland is er de mogelijheid om een stevig onderkomen te bouwen voor weduwen en weeskinderen. Dit onderkomen is zeker met het regenseizoen voor de deur essentieel.

  Door steun vanuit Nederland is er de mogelijheid om een stevig onderkomen te bouwen voor weduwen en weeskinderen. Dit onderkomen is zeker met het regenseizoen voor de deur essentieel.

 • Ook dit gezin wordt voorzien van voedsel.

  Ook dit gezin wordt voorzien van voedsel.

15 december 2016

‘Het vluchtelingenkamp is gelegen op zes uur rijafstand van de Oegandese hoofdstad Kampala. Eenmaal aangekomen werden we hartelijk verwelkomd. Het is wonderbaarlijk hoe de vluchtelingen ook in deze situatie enorm gastvrij zijn en goed voor ons zorgen.’, vertelt Jan Dirk. HVC steunt al jaren een kerkelijk centrum en weeshuis in Loa, Zuid-Soedan. De weeskinderen, weduwen en begeleiders zijn in september te voet naar de grens gevlucht, een barre tocht van bijna 40 kilometer.

Sinds de aankomst in het vluchtelingenkamp is het aantal opgenomen weeskinderen toegenomen van 32 naar 68. Van Nifterik vertelt: ‘Een meisje dat met haar moeder vluchtte is inmiddels wees, haar moeder stierf na ziekte in de armen van haar 7-jarige dochter. Het meisje is opgenomen door het project dat wij ondersteunen, er wordt nu goed voor haar gezorgd.’

In het vluchtelingenkamp is genoeg voedselvoorraad, maar de prijzen zijn enorm hoog. ‘De voedselvoorzieningen schieten tekort, de VN verstrekt maar 5 kilo bonen per persoon per maand, soms zelfs een hele maand niets. Dat is geen leefbare situatie. We hebben tijdens ons bezoek weer een goede voorraad voor ons project kunnen inkopen.’, aldus Jan Dirk. De kinderen krijgen goed te eten: bonen, maïspap, cassave en rijst.

De meeste kinderen kunnen naar school in het vluchtelingenkamp, maar de kosten liggen hoog. Jan Dirk: ‘In februari start het nieuwe schooljaar. We zouden graag zien dat alle kinderen naar school kunnen gaan. De kans dat de kinderen hier nog een aantal jaar zijn is groot, daarom kan hun scholing niet stil staan. Juist nu moeten ze ook de kans krijgen om zich te blijven ontwikkelen en te leren.’

Er is genoeg water op het kamp en de sanitaire voorzieningen zijn aanwezig, zij het in beperkte mate. Juist in een vluchtelingenkamp is hygiëne erg belangrijk, er wordt overal gewaarschuwd voor besmetting met cholera.

De betrokkenen bij het project hebben een groot vertrouwen op God. Elke avond komen ze bij elkaar om voor God te zingen en Zijn Woord te lezen. ‘Het vertrouwen op God is bijzonder en raakt me’, vertelt Van Nifterik. ‘Een van de mannen die ik sprak wist het erg treffend te verwoorden: “Als alles om je heen wegvalt, dan blijft alleen God over”. Dat is om stil van te worden. Ik bid dat deze vluchtelingen het vertrouwen in de Heere mogen vasthouden’.

HVC wil deze vluchtelingen juist in deze benauwde situatie steunen. Uw gebed wordt gevraagd voor deze broeders en zusters. Natuurlijk is er ook geld nodig om te voorzien in voedsel, huisvesting en onderwijs. Uw hulp is onmisbaar. 

Blijf betrokken

Ontvang het laatste nieuws over christenvervolging via e-mail (circa 2 e-mails per maand) of per post en leef mee met vervolgde christenen!