Situatie Nepalese christenen verslechterd

  • Nepalese evangelisten ontvangen scholing

    Nepalese evangelisten ontvangen scholing

24 juli 2019

Namens Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) reisden Abwin Luteijn en Herman Meijer in januari jl. af naar Nepal om een pastorconferentie te leiden en diverse hulpprojecten te bezoeken. Ze vertellen over de situatie van christenen in het hindoeïstische land. 

Het vliegveld van de Nepalese hoofdstad Kathmandu is gehuld in een dik wolkendek en een ondoordringbare mist. We mogen niet landen. Gelaten horen we de berichtgeving vanuit de cockpit van het vliegtuig aan. Er zit weinig anders op dan rustig te wachten. Na een uur rondgecirkeld te hebben is het weer dan eindelijk genoeg verbeterd om de landing in te kunnen zetten. Sissend raken de banden van de enorme Boeing de landingsbaan. Na een lange reis in het holst van de nacht zijn we eindelijk aangekomen in het vriendelijke Nepal. 
Het is winter in Nepal. Overdag is het een graad of zestien, maar ’s nachts duikt de temperatuur richting het vriespunt. Het vliegveld van Nepal is niet groot, maar voordat we door de beveiliging heen zijn en onze koffers hebben weten te bemachtigen, zijn we toch weer een paar uur verder. Een waterig zonnetje schijnt over Kathmandu. Deze stad met ruim één miljoen inwoners is dag en nacht gehuld in smog. Het prikt in je ogen en maakt je keel rauw. De komende dagen zullen we in Nepal verblijven en het land (nog) beter leren kennen.

Hindoeïsme

Nepal telt meer dan dertig miljoen inwoners. Daarmee heeft het bijna twee keer zoveel inwoners als Nederland. De overgrote meerderheid van de bevolking rekent zich tot het hindoeïsme. Het straatbeeld van Nepal kent talloze tempels, gewijd aan de 33 miljoen goden die de religie kent. Uit de tempels komen mensen gelopen met een nieuwe bindi (stip op het voorhoofd, ook wel tikala genoemd), meestal in het donkerrood. Dit mengsel van rijst, water en een kleurstof brengt bescherming, gelooft men. Volgens hindoes geeft dit zogenaamde derde oog ook inzicht in jezelf.

Het hindoeïsme doordrenkt de Nepalese maatschappij. Het kastensysteem (verdeling van de maatschappij) bepaalt het Nepalese leven, al is het volgens de grondwet verboden onderscheid te maken op basis van kaste. In de praktijk functioneert het systeem echter nog steeds en heersen mensen uit hogere kasten over de mensen in lagere kasten. Hoewel christenen belijden dat (voor God) iedereen gelijk is, heeft het kastenstelsel ook in christelijke gemeenten nog invloed. Nepalese christenen doordenken voortdurend hoe ze met dit thema om moeten gaan.

Pastorconferentie

In hartje Kathmandu komen we samen voor een pastorconferentie. Met ruim dertig evangelisten en twintig Bijbelschoolstudenten denken we in het kader van ‘Steun een Evangelist’ na over verschillende onderwerpen. We zijn samen een diverse mix. Evangelisten met jarenlange ervaring zitten met hun gegroefde gezichten naast jonge studenten in de twintig. Sommige evangelisten werken in de stad, anderen op afgelegen plaatsen hoog in de bergen. Samen dienen we dezelfde God. 

We staan stil bij de taken en valkuilen van een voorganger en evangelist. Ook denken we na over het structureren van een preek. We proberen samen de boodschap van verschillende gelijkenissen van de Heere Jezus relevant te maken voor het leven van de kerkgangers in Nepal. Er worden prachtige gesprekken gevoerd. Het Woord van God heeft kracht en ook vandaag de dag. Het spreekt tot ons in Nederland, maar diezelfde boodschap klinkt ook in Nepal. Het verandert mensen. 

Zorgen

In de wandelgangen van de conferentie spreken we met de evangelisten. De kerk in Nepal heeft veel moeilijkheden. Ook op andere momenten tijdens ons verblijf in Nepal horen we dezelfde berichten. De aardbeving van 2015 is alweer vier jaar geleden. Het land is weer opgekrabbeld, huizen zijn herbouwd, nieuwe wegen aangelegd en in Kathmandu verschijnen hoge gebouwen van glas die protserig verkondigen dat het weer goed gaat met Nepal. De werkelijkheid is echter minder rooskleurig. Nepal is nog steeds één van de armste landen van Azië, een groot deel van de bevolking is werkeloos en velen leven in armoede. Kerken proberen daar waar mogelijk de nood te ledigen, maar de ellende is groot en christenen zijn er weinig in Nepal. Christelijke gemeenschappen maken zo’n anderhalve procent van de bevolking uit en zijn veelal arm. 

Van oudsher heeft de grote reus buurland India veel invloed gehad in Nepal. Dat extremistische hindoegroeperingen in India met een opmars bezig zijn, veel aan invloed winnen en het leven van christenen in India steeds moeilijker maken, gaat aan de Nepalese christenen niet ongemerkt voorbij. Extremistische hindoegroeperingen in Nepal krijgen steun en financiën vanuit India en proberen ook macht te krijgen. Met succes. 

Wetgeving

De druk vanuit de Nepalese overheid richting christenen neemt de afgelopen jaren (weer) toe. In de grondwet van Nepal staat dat het land een hindoekoninkrijk is, al is het hindoeïsme officieel niet de staatsgodsdienst. Sinds 2015 heeft de Nepalese overheid echter de godsdienstvrijheid in Nepal wel ingeperkt. In 2017 werd er een wet aangenomen die het veranderen van geloof verbied. De invloed vanuit India laat zich ook hierin gelden. Hindoes die zich bekeren tot het christendom worden vaak door hun familie verstoten, geïntimideerd en bedreigd. 

De evangelisten maken zich zorgen over deze ontwikkelingen. Hoe ziet de toekomst voor christenen eruit? Men heeft het vermoeden dat christelijke projecten - zoals het bouwen van kerken en kindertehuizen - moeilijker vergunningen krijgen vanuit de overheid dan hindoeïstische projecten. Ook worden christelijke projecten zwaarder en vaker door de overheid gecontroleerd, aldus diverse evangelisten. Men is voorzichtiger geworden. Evangeliseren doen de evangelisten bewust minder opvallend.

Groei

De kerk in Nepal maakt zich zorgen. De situatie voor christenen in het land wordt moeilijker. Tegelijkertijd gaan vele evangelisten dagelijks, tegen de verdrukking in, aan het werk. Men verkondigt het Evangelie, bezoekt mensen, evangeliseert, zorgt voor armen en zieken, vangt (wees-) kinderen op en proberen een lichtend licht te zijn in de duisternis. En dat blijft niet onopgemerkt. De kerk in Nepal blijft groeien. Er komen mensen tot geloof. God gaat door met de uitbreiding van zijn koninkrijk en daar kunnen zelfs machtige instituten als de Nepalese overheid weinig aan veranderen. 

Via het programma Steun een Evangelist ondersteunt Stichting HVC evangelisten die werken op moeilijke en gevaarlijke plaatsen in deze wereld. De evangelisten ontvangen een maandelijkse toelage en training. Help ook het Evangelie te verspreiden over de hele wereld en steun! Klik hier voor meer informatie >

Ja, ik steun een evangelist

Voor 50 euro tilt u één evangelist een volle maand boven de armoedegrens en ontvangt hij training.
Een deelbedrag geven kan ook: al voor 10 euro kunnen een evangelist en zijn gezin een week lang financieel rond komen.
Helpt u mee de boodschap van God uit te dragen?

Selecteer uw bank

Gegevens
Uw gegevens verwerken wij met respect voor uw privacy 

Blijf betrokken

Ontvang het laatste nieuws over christenvervolging via e-mail (circa 2 e-mails per maand) of per post en leef mee met vervolgde christenen!