Strijden tegen prostitutie in Bombay

  • in Bombay

    in Bombay

19 oktober 2015

Vandaag kreeg Stichting HVC bezoek van een Nepalese dominee. Hij werd na zijn bekering verstoten door zijn familie en verhuisde naar de stad Bombay in India. Sindsdien strijdt hij daar tegen prostitutie. Naar schatting werken er alleen in Bombay al minimaal 200.000 vrouwen en meisjes als prostituee. De helft hiervan komt uit Nepal. De gemiddelde leeftijd van prostituées in Bombay ligt tussen de tien en veertien jaar. De behandeling van deze vrouwen en jonge meisjes kan alleen omschreven worden als onmenselijk.

De verhalen die deze Nepalese dominee ons vertelde zijn zeer schijnend. Uit armoede laten ouders hun dochters vertrekken naar Bombay om als huishoudelijke hulp te gaan werken. Eenmaal daar aangekomen blijkt het een list en belanden hun dochters in de prostitutie. Andere meisjes worden gedrogeerd door snoepjes waar drugs in zit en worden zo ontvoerd en belanden in de prostitutie.

De situatie van meisjes en vrouwen in India en Nepal is zorgwekkend. Enkele dagen geleden kopte het nieuws al over de verkrachting van twee meisjes (2,5 en 5 jaar) in New Delhi. Naar schatting wordt er in India elke 22 minuten een meisje of vrouw verkracht.

Bid mee voor deze dominee, die probeert te vechten tegen dit grote onrecht. Ondanks het gebrek aan structurele inkomsten, heeft hij met zijn vrouw een aantal meisjes die uit de prostitutie konden ontsnappen, in hun gezin opgenomen.

Blijf betrokken

Ontvang het laatste nieuws over christenvervolging via e-mail (circa 2 e-mails per maand) of per post en leef mee met vervolgde christenen!