Toename van christenen in Nepal

  • Bergdrop in Nepal

    Bergdrop in Nepal

11 februari 2016

Christian Today meldt dat er een grote toename is aan christenen in Nepal. Volgens hen komt dit door de burgeroorlog die in de negentiger jaren een einde heeft gemaakt aan de monarchie. Sinds 2008 vormt Nepal een seculiere republiek.

Stichting HVC legt dezelfde vraag ook voor aan dominee Fisherman, Kathmandu. Hij laat weten dat er inderdaad merkbaar meer christenen zijn, maar denkt dat dit ook komt omdat steeds mensen er openlijk voor uit durven komen. Ook de vele christelijke noodhulpwerkers die na de aardbevingen in Nepal kwamen helpen, zijn volgens ds. Fisherman een groot getuigenis geweest. “In hen zagen ze liefde en leerden ze over God.”

Toch zijn er ook nog vele afgelegen regio’s waar men nog nooit het Evangelie heeft gehoord. Bidt u mee dat ook zij bereikt zullen worden?

Blijf betrokken

Ontvang het laatste nieuws over christenvervolging via e-mail (circa 2 e-mails per maand) of per post en leef mee met vervolgde christenen!