Toerusting voor Iraanse bekeerlingen

  • Om veiligheidsredenen onherkenbaar in beeld

    Om veiligheidsredenen onherkenbaar in beeld

19 september 2023

Iran - In weinig landen hebben christenen het zo moeilijk als in Iran. Zij kunnen niet openlijk vertellen dat ze in Jezus geloven en velen komen in het geheim samen. De Iraanse autoriteiten doen er alles aan om huiskerken op te sporen. Wie daar betrapt wordt, loopt het risico op een fikse celstraf. In 2022 nog werden meerdere christenen om deze reden veroordeeld tot celstraffen tot 10 jaar, inclusief de martelingen die erbij horen.

Help de vervolgde, maar groeiende Kerk in Iran

Openheid voor het Evangelie

Toch vindt het Evangelie ook in dit land zijn weg. De protesten van eind 2022 tot begin 2023 tekenen de onvrede met het huidige regime. De ordetroepen van de regering traden hard op. Veel Iraniërs werden opgepakt en mishandeld. Het regime heeft het aantal doodstraffen inmiddels flink opgevoerd. Ten minste 173 keer is de doodstraf in 2023 al voltrokken. Doel is de angst onder de bevolking aan te wakkeren en de kans op protesten te smoren.

In Iran heerste al langer teleurstelling in de islam. Door de wreedheid van het regime in reactie op de demonstraties is die alleen maar sterker geworden. In hun teleurstelling en boosheid zoeken ze naar een antwoord op hun vragen en nieuwe hoop. Meerdere contacten berichten HVC over toegenomen honger naar het Woord van God en openheid voor het Evangelie. Het is daarom van groot belang om ondergronds Iraniërs in contact te brengen met het Evangelie, ondanks de grote risico’s die dat met zich meebrengt.

Broodnodige ondersteuning voor pasgelovigen

HVC ondersteunt de toerusting van pasgelovige christenen. Deze toerusting kunnen ze niet krijgen in het land zelf. Het risico op ontdekking is veel te groot. Daarom worden deze christenen uitgenodigd naar een land in de regio. Op een geheime locatie komen zij samen voor een twee weken durende training. Daar ontvangen zij verder onderwijs over het geloof en hoe zij moeten omgaan met de verdrukking die in Iran onvermijdelijk is. Daarnaast is er onderwijs in een christelijke levensstijl.

  • Contact met andere christenen is schaars en wordt daarom als zeer bemoedigend ervaren

    Contact met andere christenen is schaars en wordt daarom als zeer bemoedigend ervaren

Deze pasgelovige christenen waren allemaal moslim en zijn opgegroeid in een islamitische omgeving. Toerusting in een christelijke manier van leven is enorm belangrijk. In een door moslims gedomineerde samenleving leren zij dat niet van hun omgeving en contact met andere christenen is schaars. Tijdens deze twee weken wordt hieraan daarom veel aandacht geschonken.

De cursisten maken in Iran deel uit van kleine, ondergrondse huiskerken of worden daarin opgenomen. Die bestaan uit zo’n 5 tot 8 christenen en opereren onafhankelijk van elkaar, om risico’s zo veel mogelijk te verkleinen.

Cursisten beginnen na de cursus het Evangelie voorzichtig te delen. Vaak valt de islamitische omgeving de verandering in levensstijl op en dat biedt opening voor gesprek. Andere cursisten worden leider van een groep christenen en organiseren samenkomsten.

Help de vervolgde, maar groeiende Kerk in Iran

Met een gift van 350 euro geeft u een Iraanse christen de mogelijkheid deze belangrijke cursus te volgen. Steun hen: 

Betaalmethode

Selecteer uw bank

Gegevens
Uw gegevens verwerken wij met respect voor uw privacy 

Blijf betrokken

Ontvang het laatste nieuws over christenvervolging via e-mail (circa 2 e-mails per maand) of per post en leef mee met vervolgde christenen!