Zondag voor de Vervolgde Kerk

12 juni 2022

De zondag na Pinksteren bidden we als kerken in het bijzonder voor vervolgde christenen en laten we onze verbondenheid met hen blijken. 12 juni D.V. is het de  Zondag voor de Vervolgde Kerk.  Dit initiatief van Open Doors wordt door Stichting HVC graag ondersteund.

Wat waren de Pinksterdagen goed. Wat leek alle verdriet voorgoed geweken. De Heere Jezus was dan wel opgevaren, maar Hij troostte Zijn volgelingen door hen Zijn Heilige Geest te zenden. Dat deed Hij in ruime mate; iedereen mocht ervan horen.

Maar met die grote Gave was de aardse strijd van de apostelen niet voorbij. Daar kwamen ze spoedig achter. De priesters, het hoofd van de tempel, de Sadduceeën... ze konden het niet hebben. De boodschap van de opgestane Heere Jezus moest gesmoord worden. 

En zij sloegen de handen aan hen, en zetten ze in bewaring tot den anderen dag.
 Handelingen 4 vers 3a 

De vervolgingen begonnen na Pinksteren. Dat is de reden dat we als Nederlandse kerken op de zondag na Pinksteren onze verbondenheid met de christelijke kerk in de verdrukking willen tonen.

Nu is de tijd

Het thema van de Zondag voor de Vervolgde Kerk 2022 is Nu is de tijd. Het is nu tijd om ons - ook hier in Nederland - te verenigen in gebed voor de 360 miljoen christenen die wereldwijd lijden om hun geloof. 

 

Hoe kunt u daar invulling aan geven?

  • Vraag uw dominee of ouderling of hij D.V. zondag 12 juni in de kerk voorbede wil doen voor de vervolgde kerk. Concrete bid- en dankpunten kunt u hier vinden. 
  • Natuurlijk hopen we dat u deze punten ook mee wilt nemen in uw persoonlijk gebed.
  • Bij onze zusterorganisatie Open Doors kunt u een Kerkenpakket aanvragen, geschikt om in kerkelijke gemeenten te gebruiken. In dit pakket vindt u een preekschets, een collectevoorstel en kindermateriaal.
  • Wilt u een spreker uitnodigen in uw gemeente op de Zondag voor de Vervolgde Kerk? Hier kunt u dat aanvragen. 

Verspreid u onze special in uw kerk?

Altijd al een initiatief van Open Doors, maar dit jaar wordt de Zondag voor de Vervolgde Kerk ook gedragen door Stichting HVC, SDOK en Friedensstimme. Als samenwerkende organisaties publiceren wij binnenkort een speciale uitgave bij het Nederlands Dagblad: 'Kerk in de knel'. In deze special vertellen wij waarom aandacht voor vervolgde christenen zo hard nodig is. Wilt u ons verhaal delen, bijvoorbeeld tijdens de Zondag voor de Vervolgde Kerk op 12 juni? 

Vraag dan nu de special aan

Blijf betrokken

Ontvang het laatste nieuws over christenvervolging via e-mail (circa 2 e-mails per maand) of per post en leef mee met vervolgde christenen!