De dag dat Reza niet thuis kwam

28-11-2019Iran, afgelopen voorjaar. De dag was begonnen zoals vele andere. Reza’s moeder had hem ’s ochtends bij vertrek nog een fijne werkdag gewenst. Maar die avond blijft zijn plek aan tafel leeg. Zijn familie start een zoektocht. 

Geen salaris

Als hij kon kiezen, dan zat Reza* gewoon op school. Maar de zeer slechte economie in Iran dwong hem om geld te gaan verdienen voor zijn familie. De overstromingen in Iran van afgelopen voorjaar hadden de situatie voor de familie verergerd. Daarom móest de jonge christelijke tiener Reza wel gaan werken. In een grote fabriek verricht hij eenvoudige arbeid. Zo helpt Reza bij het onderhouden van zijn familie. Het levensonderhoud  is de afgelopen jaren vrijwel onbetaalbaar geworden door torenhoge inflatie. De corruptie in Iran, maar ook de economische sancties van de Verenigde Staten tegen het land, drijven de prijzen van onder meer levensmiddelen op. Reza werkt zo hard hij kan, maar al enkele weken ontvangen de fabrieksarbeiders geen loon.

* Om veiligheidsredenen is de persoon op de foto niet de gearresteerde jongen en is de naam Reza gefingeerd.

Fraude en corruptie

Reza’s familie snapt niet waarom hij die avond wegblijft. Ongerust gaan ze op zoek naar hun vermiste zoon; bij zijn werkgever, de politie, de gevangenis en in de ziekenhuizen. Iedereen ontkent te weten waar de jongen is. Twee weken lang blijft de familie wanhopig zoeken. Dan komt het nieuws; Reza zit gevangen! De politie had niet de waarheid gesproken. Reza was opgepakt door ordetroepen die op de fabrieksarbeiders af waren gestuurd. De jonge Reza had namelijk niet zijn mond gehouden en gevraagd om zijn salaris. Hij had bezwaren geuit tegen de frauduleuze constructie die de fabriekseigenaar samen met de lokale overheid had bedacht. Deze constructie moest de eigenaar én lokale ambtenaren veel geld opleveren. Maar het leidde tot een gebrek aan middelen om de salarissen te kunnen betalen. “Wanneer krijgen wij ons geld?” had Reza gevraagd. Daarop werd bij gearresteerd en meegenomen.

Onrecht

Hoewel Reza zijn salaris dringend nodig had en er gewoon recht op had, was het wellicht beter geweest als hij zich niet hardop had uitgesproken tegen het onrecht en de corruptie. Twee weken gevangenschap waren het gevolg. De familie wist hun zoon op borgsom vrij te krijgen uit de gevangenis. Iets dat voor arme christelijke gezinnen meestal niet mogelijk is. Momenteel wacht Reza in spanning op de behandeling van de rechtszaak die tegen hem is aangespannen. Hij draagt een enkelband en moet zich iedere week melden op het politiebureau. HVC helpt Reza, mogelijk gemaakt dankzij de giften van de Vrienden in verdrukking. Wilt u bidden voor zijn vrijheid en voor de christelijke minderheid in Iran? 

Help ons om klaar te staan voor christenen in nood! Word één van de Vrienden in verdrukking!
Word Vriend in verdrukking!
Uw gegevens:
Ik word een Vriend in verdrukking en steun vervolgde christenen (aanvinken wat van toepassing is)
Ik machtig hierbij Stichting HVC om het opgegeven bedrag maandelijks van mijn rekening af te schrijven tot wederopzegging.