Evangelist uit Pakistan overleden

01-07-2020Afgelopen zaterdag 27 juni overleed de Pakistaanse evangelist Arshad Hanif uit Rahwali. Meer dan 25 jaar heeft hij het Woord van God in zijn omgeving mogen verkondigen. Hij kampte al langere tijd met hartklachten. Op de dag van zijn overlijden heeft ook zijn begrafenis al plaatsgevonden. 

Hanif maakte deel uit van het Steun een evangelist-netwerk van HVC. Hij was een hardwerkende man. Naast een fulltime baan en het werk in zijn eigen gemeente - zo'n vijftig gezinnen - evangeliseerde hij ook in omliggende dorpen. De intensieve zorg voor zijn gehandicapte vrouw, werd hem nooit te veel. 

Rondkomen konden hij en zijn gezin niet. Hij leefde bij de dag en deelde alles wat hij had met de allerarmsten uit de gemeente en het dorp. Het was mede dankzij de steun vanuit Nederland dat zij op hun post konden blijven. 

Zijn zoon, Salas, hoopt het evangelisatiewerk voort te zetten. De laatste jaren woonde hij al bij vader en moeder, om mantelzorg te bieden en om vader te ondersteunen bij het werk. Met z'n allen in een het kleine huisje. Onze gedachten zijn bij de achtergebleven familie en de gemeenteleden, we delen met hen het verdriet om het verlies van hun man, (groot)vader en trouwe dienaar. 

Hanif is de strijd te boven. Hij mag in de hemel eeuwig zijn God en het Lam loven, die hij hier op aarde zo vaak verkondigd heeft. Tijdens de begrafenis stond 2 Tim. 4:7 centraal: "Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den loop geëindigd, ik heb het geloof behouden". Laten we bidden, dat het sterven van Hanif en het toekomstige werk van Salas, tot zegen mag zijn op het platteland van Pakistan!
Houd mij op de hoogte over christenvervolging!
Hoe wilt u op de hoogte blijven?