Herkenbare nieuwe uitstraling voor HVC

17-10-2019Vanaf vandaag kunt u HVC herkennen aan een nieuw logo. HVC-directeur Jan Dirk van Nifterik vertelt over het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl van HVC. 

“De meeste mensen kennen ons als een daadkrachtige hulporganisatie met korte lijnen naar de projecten. Dit kunnen we doen dankzij de honderden vrijwilligers in binnen- en buitenland. Daarin verandert niets. Met het nieuwe logo willen wij verbondenheid symboliseren. Benadrukken dat ons werk niet alleen gaat over het verlenen van hulp, maar dat daaraan ten grondslag een diepere verbondenheid ligt. Het logo symboliseert ook gelijkwaardigheid in het geloof. Als we samen naar de Heere kijken, is er verbondenheid omdat we dezelfde kant op kijken. Dan maakt het niet uit of we in Nederland, India of waar dan ook wonen. Met veel van de vervolgde christenen die wij steunen, hebben wij een wederkerige band. Zij bidden net zo vaak voor ons als wij voor hen. We kunnen ook echt veel van hen leren."

Vele elementen samen één

Het nieuwe logo bestaat uit een beeldmerk aan de linkerzijde en een woordmerk aan de rechterzijde. Het beeldmerk in het logo is samengesteld uit verschillende elementen. Samen brengen zij één boodschap over. Deze elementen zijn:
 
Onze naaste en wijzelf
Wij willen vanuit de Bijbelse opdracht onze naasten lief hebben als onszelf. Daarom zetten wij ons in voor noodlijdenden en bieden we vervolgde christenen gerichte geestelijke en praktische hulp. Dit wordt in het logo uitgebeeld door twee elementen die staan voor christenen in Nederland en onze medemens wereldwijd.
 
Verbinding
Het tweede element van het nieuwe logo staat voor verbinding. Wij voelen ons verbonden met onze naaste en dat beelden we uit met een schakel van een ketting. Deze ring zit om de twee lijnen en je kunt dit op meerdere manieren bekijken: zijn het tralies van een gevangenis? Is het de H van HVC? Zijn het twee personen?
 
Het kleurenpalet
De bekende kleuren van HVC rood en blauw hebben we als basis genomen voor het nieuwe logo. De kleuren zijn iets minder fel gemaakt. Ze zijn dichter naar elkaar getrokken en daardoor 'meer met elkaar verbonden'. Zo maken ook de kleuren duidelijk waar we voor staan: échte verbinding met onze naaste.
 
Geloof verbindt
Het beeldmerk krijgt ondersteuning van de letters HVC en onze nieuwe payoff: 'Geloof verbindt'. Wij willen een bondgenoot zijn voor vervolgde christenen. Bondgenootschap maakt elke christen sterker. Het betekent dat er iemand is de méélijdt en die je helpt. Iemand die daadkrachtig ondersteunt bij de soms onmogelijke opgaven van het leven. Gedreven door de liefde van Christus. Verbonden in geloof.

Deze elementen vormen samen het nieuwe logo van HVC:

Dankbaar

Wij zijn dankbaar voor al die mensen die zich inzetten voor de hulpprojecten van HVC. Die de verbinding tussen Nederland en de vervolgde Kerk in stand houden. Ook zijn we dankbaar voor de mensen die hebben meegedacht in de ontwikkeling van deze nieuwe visuele identiteit. Hiervoor zijn wij speciale dank verschuldigd aan Spankracht Ontwerpers en aan Brandplayers.

HVC. Geloof verbindt.