Nieuwe actie voor bakkerijen in Irak

28-08-2019Nog altijd kunnen vele gevluchte Irakezen niet terug naar hun verwoeste huizen en dorpen. Bij twee vluchtelingenkampen heeft Stichting HVC bakkerijen geopend, die zo'n 250 gevluchte gezinnen voorzien van hun dagelijks brood. De allerarmsten mogen het brood gratis meenemen. Twee jaar geleden opende Stichting HVC de bakkerijen. Ze zijn helaas nog steeds hard nodig. Daarom starten we een nieuwe actie om de bakkerijen een extra jaar open te houden!

Voedselhulp en het Evangelie

Vluchtelingen in Irak krijgen onvoldoende voedselhulp en een financiële ondersteuning die te klein is om de kosten te dekken. Vooral vluchtelingen die medische zorg nodig hebben komen tekort. Het goedkope (en vaak gratis) brood helpt de mensen enorm. Een paar gezinnen uit het kamp runnen de bakkerijen onder leiding van de lokale kerk. Tijdens het uitdelen van het brood spreken de vrijwilligers met de vluchtelingen over het Levende Brood, Jezus Christus! Ook worden er op grote schaal Bijbels uitgedeeld.

Video van de bakkerij:

Helpt u weer mee?

Circa 250 gezinnen worden geholpen met brood en horen het Evangelie. Hiervoor moeten de vrijwilligers 1000 broden bakken, iedere dag! Voor 30.000 euro kunnen de bakkerijen een jaar lang brood blijven bakken. Helpt u mee dit mogelijk te maken? Ieder bedrag is welkom!
Voor 10 euro geeft u een gezin een hele maand vers brood te eten. Helpt u mee de bakkerijen open te houden? Hoeveel maanden geeft u een gezin te eten?
Doneer nu:
Uw adres:
Ik machtig hierbij Stichting HVC om het opgegeven bedrag van mijn rekening af te schrijven tot wederopzegging.