HVC-werkgroep LBF

HVC-werkgroep LBF zet zich in voor 'Living Bread Foundation' (LBF) in India. Dit project evangeliseert onder de Indiase bevolking. Daarnaast biedt zij ook praktische hulp aan arme gezinnen. Ook als er acuut hulp nodig is; van medische zorg tot voedsel, kleding en kindsponsoring. 

Als je afhankelijk bent van wat je op een vuilnisbelt vindt en de verkoop hiervan niet voldoende oplevert om voor je gezin te zorgen. Als de mensen om jou heen je ‘onaanraakbaar’ noemen omdat je niet tot de juiste kaste behoort. Als er vervolgens mensen komen om te vertellen dat wij voor God allemaal gelijk zijn. Dat we - rijk of arm - allemaal een nieuw hart nodig hebben. Dan raakt deze boodschap diep. 

HVC-werkgroep LBF zet zich in voor dit bijzondere project dat Evangelie en (nood)hulp brengt naar deze mensen. Mogen wij ook op uw steun rekenen?

Steun dit project

De naam 'Living Bread Foundation' is gebaseerd op Johannes 6:51:

Ik ben het levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. 

  • Prempaul en Alice Pulipati-Jacobse

    Prempaul en Alice Pulipati-Jacobse

De veldwerkers zijn Prempaul en Alice Pulipati-Jacobse. Prempaul is geboren en getogen in India, Alice in Nederland. Samen met hun drie kinderen wonen ze in het dorp Bapatla. Dit dorp ligt in het Guntur district in de deelstaat Andhra Pradesh. 

Zij evangeliseren in sloppenwijken, organiseren zondagsscholen en verlenen praktische hulp aan arme gezinnen. Zij staan op deze manier - soms letterlijk - met de voeten in de modder om naast deze mensen te staan. 

Meer over dit project

 

Help mee het Evangelie te verspreiden in India

Ondersteunt u het werk van LBF? Iedere gift is welkom en helpt hen het Evangelie te verspreiden in India!

Betaalmethode

Selecteer uw bank

Gegevens
Uw gegevens verwerken wij met respect voor uw privacy 

Nieuws over dit project

Blijf betrokken

Ontvang het laatste nieuws over christenvervolging via e-mail (circa 2 e-mails per maand) of per post en leef mee met vervolgde christenen!