Bakkerij voor Iraaks vluchtelingenkamp

Veel Iraakse vluchtelingen krijgen, in plaats van noodhulp, een kleine financiële bijdrage van de hulpinstanties. Het bedrag dekt de maandelijkse kosten niet, zeker niet van de vluchtelingen die medische zorg nodig hebben. HVC besloot hen te helpen door een leegstaande bakkerij in Ba'adra weer op te starten. Een paar gezinnen uit het kamp runnen de bakkerij, onder leiding van missionair werkers van de lokale kerk. Op deze manier kan dagelijks goedkoop en vers brood worden aangeboden. Een deel van het brood wordt gratis uitgedeeld aan gezinnen waar de nood het grootst is.

Bekijk deze video:
 
Evangelisatie en pastorale zorg, zijn belangrijke speerpunten van HVC. Het team knoopt tijdens het uitdelen van het brood gesprekken aan over het Levende Brood, Jezus Christus en er worden op grote schaal Bijbels uitgedeeld.

Voor slechts € 110,- per dag kunnen er in de bakkerij 1000 broden gebakken worden. Bij voldoende steun kunnen op meerdere plaatsen bakkerijen worden opgestart.
Doneer nu:
Uw adres:
Ik machtig hierbij Stichting HVC om het opgegeven bedrag van mijn rekening af te schrijven tot wederopzegging.