Acute hongersnood voor christenen in Pakistan door coronavirus

30 maart 2020

 "Gisteravond ging ik hongerig naar bed”, zegt Rehmat, een christelijke bouwvakker  uit het netwerk van HVC; “Ik had alleen nog een koekje als avondeten”. In Pakistan zijn veel christenen dagloner. Zij werken per dag en worden ook per dag betaald. Als zij niet werken, liggen ook meteen de inkomsten stil. Net als Nederland heeft ook Pakistan veel maatregelen genomen om snelle verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het land is grotendeels in lockdown, winkels zijn gesloten, grote bijeenkomsten verboden, scholen dicht en veel bedrijven liggen stil. 

 Veel christenen hebben geen werk meer en dat betekent acute hongersnood.  Ondanks gedane toezeggingen van de overheid, is er nog geen steun beschikbaar voor de arme gezinnen in Pakistan. Ook veel christenen raken in grote problemen. Ze hebben vaak geen spaargeld en kunnen daardoor geen eten meer kopen. Inmiddels beginnen duizenden gezinnen honger te lijden. 

 Juist nu wil HVC er voor hen zijn. Per dag bereiken ons vele hulpverzoeken van mensen in nood.  Daarom start HVC samen met lokale partners een noodhulpactie om christenen te ondersteunen. Inmiddels zijn door kerken en christelijke organisaties de voorbereidingen getroffen om eenvoudige maaltijdpakketten uit te kunnen delen aan gemeenteleden en in christelijke wijken. De pakketten bestaan uit onder meer linzen, rijst en meel voor roti’s. 

 Schoorvoetend doen we een beroep op u.  Heeft u, ondanks de situatie waar we ons ook in Nederland in bevinden, wellicht de mogelijkheid om iets te delen met kwetsbare, vervolgde, christenen in Pakistan? Met één pakket helpen we samen een familie een maand lang aan voedsel. U kunt al een pakket laten uitdelen voor € 45,-. Elk bedrag is welkom! Helpt u een gezin tijdens de coronacrisis?

Doneer voedselpakketten aan christenen in vervolging

Elk bedrag is welkom, voor 45 euro geven we een voedselpakket en kan een familie een maand vooruit.

Betaalmethode

Selecteer uw bank

Gegevens
Uw gegevens verwerken wij met respect voor uw privacy 

Hongersnood coronacrisis

Corona in Pakistan

  • In Pakistan neemt het aantal coronabesmettingen en doden snel toe. Het land is in lockdown sinds 16 maart.
  • De noodhulp van de overheid komt langzaam op gang. Christenen worden bij het uitdelen hiervan achtergesteld.
  • Medische zorg aan christenen met corona is niet vanzelfsprekend. Waar mogelijk springt HVC bij om de juiste zorg te kunnen betalen.
  • Door het coronavirus liggen inkomsten van christenen niet een paar dagen stil, maar minstens een paar weken. Voor veel christenen is het maar de vraag of ze ooit nog aan het werk kunnen bij hun vaak islamitische werkgevers.
  • In 2015 leefden 24,3% van de mensen onder de armoedegrens in Pakistan. In 2018 was dat al 31,3% en naar schatting stijgt dit snel en zal dit in juni 2020 meer dan 40% bedragen. Aldus de Asian Development Bank.

Hongersnood door coronavirus 

Ook in de landen rondom Pakistan neemt de nood toe. HVC plant op dit moment ook hulpacties voor die landen. Wij vragen uw gebed voor de hongersnoden op de diverse plekken op de wereld. Helpt en bidt u mee?

Blijf betrokken

Ontvang het laatste nieuws over christenvervolging via e-mail (circa 2 e-mails per maand) of per post en leef mee met vervolgde christenen!