Voedselhulp coronacrisis

Het coronavirus grijpt nog altijd om zich heen in landen als India, Pakistan en Bangladesh. De gevolgen van de crisis zullen voor miljoenen mensen nog maandenlang doorwerken. In veel landen leidt het coronavirus tot ernstige hongersnood.

 • Honger dreigt voor vervolgde christenen in onder meer India, Pakistan en Bangladesh

  Honger dreigt voor vervolgde christenen in onder meer India, Pakistan en Bangladesh

 • In Pakistan, India en Bangladesh zijn veel christenen dagloner. Als zij niet werken, liggen ook meteen de inkomsten stil.

  In Pakistan, India en Bangladesh zijn veel christenen dagloner. Als zij niet werken, liggen ook meteen de inkomsten stil.

 • Yashwa (9) uit Pakistan is op dit moment de enige kostwinner in zijn gezin.

  Yashwa (9) uit Pakistan is op dit moment de enige kostwinner in zijn gezin.

 • Asif: “Dagenlang hadden we geen eten. De overheid beloofde van alles, maar hulp bereikte ons nooit. Vandaag bracht een evangelist een voedselpakket. Dank aan God!"

  Asif: “Dagenlang hadden we geen eten. De overheid beloofde van alles, maar hulp bereikte ons nooit. Vandaag bracht een evangelist een voedselpakket. Dank aan God!"

 • Verdelen van voedselpakketten in Pakistan

  Verdelen van voedselpakketten in Pakistan

 • De voedselhulp bereikt ook hulpbehoevende ouderen.

  De voedselhulp bereikt ook hulpbehoevende ouderen.

 • Een voedselpakket voor deze mensen die in isolatie leven vanwege lepra

  Een voedselpakket voor deze mensen die in isolatie leven vanwege lepra

 • De voedselpakketten worden verspreid in Pakistan, India en Bangladesh, maar ook in Brazilië, Gambia, Zuid-Soedan en Kenia.

  De voedselpakketten worden verspreid in Pakistan, India en Bangladesh, maar ook in Brazilië, Gambia, Zuid-Soedan en Kenia.

Sta op tegen de hongerdood

In veel landen leidt het coronavirus tot een dreiging vele malen groter dan het virus zelf: de dreiging van honger. Diverse organisaties waarschuwen dat per dag vele duizenden mensen zullen sterven aan honger. De schattingen lopen uiteen van 12.000 tot wel 300.000 doden per dag. Het coronavirus grijpt nog altijd om zich heen in landen als India, Pakistan en Bangladesh. De gevolgen van de crisis zullen voor miljoenen mensen nog maandenlang doorwerken. Vervolgde christenen worden vaak extra hard getroffen. Help ons om 5.300 gezinnen van de hongerdood te redden.

Gezinnen
1.300 / 5.300 gezinnen
Steun dit project

Geen werk, geen eten

Bij het vinden van werk sluiten christenen vaak achter hindoes of moslims aan in de rij. Ze hadden vaak al onderbetaalde baantjes; steenbakkers, schoonmakers, landbouwers en leermakers. Sparen is voor hen niet weggelegd. Vandaag geen loon, is morgen geen eten. En dat al maanden lang! Wanhopig proberen ze werk te vinden. Voor velen zonder resultaat. De negenjarige Yashwa is de enige uit zijn gezin die nog werkt, in een schoenmakerij. Hij werkt bikkelhard; lange dagen. Maar de € 0,50 die hij per dag verdient, is lang niet genoeg om voor zijn zieke vader, zijn moeder en drie zusjes te zorgen. Hoe Yashwa ook zijn best doet… een langzame hongerdood dreigt voor hem en zijn familie. 

Gezinnen in hongersnood

Dankzij een netwerk van lokale partnerorganisaties en evangelisten, bereikt HVC christenen op zelfs de meest afgelegen plekken in India, Pakistan en Bangladesh. Via dat netwerk staat HVC in contact met 5.300 andere gezinnen voor wie ondervoeding of zelfs dood door honger op de loer ligt. Een afschuwelijke gedachte. HVC-medewerkster Jisca Deelen vertelt: “Ooit hield ik de hand van een man vast, die stervende was aan de hongerdood. Hulp kwam voor hem te laat. Dat raakte me diep. Als ik me dan voorstel dat dit lot 300 duizend mensen per dag staat te wachten, dan lopen de koude rillingen over mijn rug.” De HVC voedselhulpactie heeft als doel deze gezinnen de komende zes maanden structureel van voedsel te voorzien. Want de gevolgen van corona dreunen lang na. 

Uitsluiting en discriminatie

Tienduizenden broeders en zusters kampen met een lege maag. Dagloners die thuis moesten blijven vanwege de lockdown, verloren direct hun inkomen. Voor veel christenen is het maar de vraag of ze nog wel een baan vinden, nu een economische crisis dreigt te volgen. Steeds vaker moeten ze een maaltijd overslaan. Kijken ze straks de hongerdood in de ogen? Op hulp van de overheid of lokale hulporganisaties hoeven christenen vaak niet te rekenen. Ze worden als minderwaardig gezien en buitengesloten van hulp. De overheid belooft veel, maar in de praktijk komt er weinig van terecht. 

Help een gezin door de hongercrisis

Duizenden gezinnen zitten nog maandenlang in de hongercrisis. We vragen u om op te staan tegen de hongerdood en een gezin zes maanden lang te ondersteunen. Voor € 45,- per maand redt u een gezin. HVC bezorgt elke maand via lokale kerken en evangelisten rechtstreeks een voedselpakket bij de gezinnen uit het HVC-netwerk, namens u. We beseffen dat we veel van u vragen. Maar de nood is groot en de tijd dringt.

Helpt u ons om te voorkomen dat duizenden christenen sterven? Meld u aan voor maandelijkse steun voor het komende halfjaar! Na zes maanden stopt uw hulp automatisch. Loods ook een gezin door de hongermaanden heen! 

Ja, ik sta op tegen de hongerdood!

Meld u aan voor maandelijkse steun voor het komende halfjaar! Na zes maanden stopt uw hulp automatisch. 
Selecteer hoeveel gezinnen u te eten geeft:

Selecteer uw bank

Gegevens
Uw gegevens verwerken wij met respect voor uw privacy 

Nieuws over dit project

Blijf betrokken

Het is voor vervolgde christenen een grote bemoediging om te weten dat er vanuit Nederland voor hen wordt gebeden. Mogen we u op de hoogte houden over christenvervolging?